lunes, 26 de agosto de 2013


Discrimina​ción sanitaria pensionist​as galegos

Recentemente publicouse polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social unha información sobre o importe medio que perciben os pensionistas nas diferentes Comunidades Autónomas. Desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública queren alertar de que, de acordo co esta información, en Galicia a pensión media é de 721,78 euros ao mes, un 16% inferior a pensión media do Estado que está en 858,1 euros mensuais. Pero ademais Galicia ocupa o último posto das 17 comunidades autónomas, moi lonxe do Pais Vasco, Madrid e Asturias cuxos pensionistas perciben unha pensión un 30% superior.
 
Ademais desta desigualdade económica na contía das pensións, a introdución do copago polos medicamentos que antes eran gratuítos e que consumen na súa gran maioría por motivos de idade supuxo unha nova discriminación e unha importante redución no seu escaso nivel de renda (os pensionistas na súa gran maioría padecen enfermidades crónicas polo que consumen un 30% máis medicamentos que o restos da poboación).
 
Recentes estudos demostran que os pensionistas pagan unha media de 11,18 euros ao mes por medicamentos. Como o 61,4% dos mesmos teñen parella que non percibe outra pensión, o pago mensual por medicamentos das unidades familiares de pensionistas ascende a 22,36 euros ao mes, o que supón unha redución do 3% na súa renda.
 
Si a estes copagos engadimos o pago polos medicamentos aos que o Goberno retirou todo o financiamento e que consumen sobre todo os enfermos crónicos (para a tose, o estrinximento, as diarreas, as dores de pernas, etc)., próteses e cadeiras de rodas, traslados en ambulancias para recibir rehabilitación ou tratamentos nos hospitais, ou medicamentos especiais, a redución da renda polo copago dos pensionistas galegos pode supoñer entre un 3 e un 5% da mesma, algo tremendamente inxusto e que incrementa a situación de penuria económica deste colectivo.
 
Desde AGDSP volven esixir a retirada duns copagos na sanidade e unha revisión ao alza das pensións.
 
Pensión media en euros/mes CCAA
País Vasco
1.059,58
Madrid
1.015,86
Asturias
1.013,85
Navarra
976,22
Aragón
894,76
Cantabria
893,3
Cataluña
887,06
Castilla y León
838,02
La Rioja
824,21
Canarias
802,13
Castilla-La Mancha
800,14
Comunidad Valenciana
789,41
Baleares
785,94
Andalucía
779,98
Murcia
756,83
Extremadura
724,87
Galicia
721,78
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Socia Agosto 2013
 
Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública
26 agosto 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios se publicaran previa moderación por el administrador del blog, no se publicaran aquellos que sean ofensivos o empleen insultos contra terceros.