martes, 28 de enero de 2014


A " Paralización da Privatación Sanitaria en Madrid " supón unha gran noticia para os que defendemos a Sanidade Pública.

Imágenes integradas 1
 A paralización da privatización de 6 hospitais PFI (como o Novo Hospital de Vigo ou a ampliación do de Ourense) e a dimisión do Conselleiro de Sanidade Lasquetty supón unha gran noticia para os que defendemos a Sanidade Pública.Esta paralización é un logro dos profesionais e cidadáns da Comunidade de Madrid que mantiveron as súas mobilizacións desde fai máis dun ano, demostrando que cando se manteñen a unidade social e profesional e se persevera no tempo é posible frear a o desmantelamento e a privatización do sistema sanitario público.A decisión supón o triunfo da razón e a xustiza e debe servir un acicate para seguir mantendo as nosas mobilizacións en Galicia en contra das numerosas agresións á sanidade pública e ao dereito á saúde da poboación (Novo hospital de Vigo, Hospital Unico de Pontevedra, ampliación do de Ourense, copagos, privatizacións de laboratorios, servizos de apoio, central de chamadas, informática. ..Plan de Mellora de Atención Primaria, desmantelamento das Áreas Sanitarias ou fraccionamento dos centros en empresas a través das unidades de xestión clínica.

Esta vitoria debería servir de exemplo para manter a unidade entre traballadores sanitarios e cidadanía, para manter as mobilizacións buscando o apoio dos concellos, partidos políticos e sindicatos, e reforzar as Plataformas en Defensa da Sanidade Pública como instrumentos fundamentais para conseguir estas vitorias

Finalmente queremos enviar unha mensaxe á conselleira e a Feijoo dicíndolles que cando as barbas dos seus veciños vexan cortar que manden as súas a reformar dando marcha atrás nas privatizacións e copagos

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública 

sábado, 25 de enero de 2014


Unha nova MENTIRA constátase na publicación das Listas de Espera

 
 
 
Novamente acaban de facer pública as listas de espera a data de 31/12/13 e novamente seguen coa ausencia de transparencia nun ben público que os usuarios pagan cos seus impostos.
Unha nova MENTIRA constátase na publicación das Listas de Espera ao seguir ocultando a Lista de Espera non Estructural, para evitar plasmar a crúa realidade das listas de espera que os pacientes sofren sen paliativos.
Unha nova mentira que descarta a seriedade da Conselleria de Sanidade e os equipos que xestionan os centros hospitalarios do Sergas, xa que nada ten que ver os 31.227 pacientes totais que marca a Web do Sergas cos máis de 60.000 pacientes existentes nos hospitais dependentes do Sergas.

Só no área de Vigo máis de 28. 000 Pacientes entre o CHUVI e Povisa son cautivos da Lista de Espera onde o 70% dos pacientes esperan máis de 1 ano e o 25% máis de 2 anos, con demoras superiores aos 3 e 5 anos para especialidades como Traumatología e Cirugía Xeral e máis de tres anos para pacientes de otorrino entre eles máis de 700 nenos pendentes de operarse, con esperas superiores aos 3 anos. Na poboación de referencia do CHUVI a realidade das listas de espera é de 19.235 pacientes pendente de intervención, con casos sangrantes como os de Traumatología con 8.347 pacientes, Cirugía Xeral con 2.608, Oftalmología con 2.155, Otorrinolaringología con 1.534, Cirugía Vascular con 897, Urología con 878.

Sen unha análise correcta da realidade, é imposible poñer os medios adecuados para solucionalos, evidentemente este goberno da Xunta quere desprestixiar a Sanidade Pública para poder privatizala. Como consecuencia desta política, no área de Vigo non se doto das infraestructuras necesarias para cubrir as necesidades asistenciales da poboación baixo un marco público desde as transferencias, por iso recorreuse a un centro privado (Povisa) que dá asistencia a 140.000 usuarios e que mantén un chantaje permanente ao Sergas para o seu beneficio e en contra dos intereses cidadáns. Isto determina a última actuación da Conselleria de Sanidade de reducir a poboación de referencia en 330.000 usuarios, para seguir mantendo a Povisa como un Hospital Generalcon un novo concerto singular e adecuar a poboación asistida ao futuro novo hospital de Vigo máis pequeno que o proxectado inicialmente.

Por iso a emplazamos a poñer os recursos necesarios para abordar este drama, substituíndo o persoal que se xubila e non queren repoñer, o que xera unha perda de calidade asistencial

Así mesmo a emplazamos a complementar os recursos necesarios para a apertura dos Hospitais públicos en quenda de Mañá e Tarde.

Asociación  Galega para a Defensa da Sanidade Pública

viernes, 24 de enero de 2014


Entrevista e entrega de sinaturas ao Valedor do Pobo polo problema da Atención as Urxencias de Cirurxía Pediátrica no CHUO.jueves, 16 de enero de 2014


Licitación obras CHUO " Polas súas obras os coñeceredes "


 


viernes, 10 de enero de 2014


El personal de mantenimiento del CHUO presentará Recurso administrativo en contra de la nueva licitación de XESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS

Ante el nuevo intento descarado de desvío de recursos de lo público hacia lo privado, la "Asociación de Mantemento do CHUO"  presentará próximamente a través de un importante bufete de abogados un Recurso administrativo  en contra de la nueva licitación de XESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS ,es decir privatización de mantenimiento del CHUO .

También nos hacen saber que si no prospera éste recurso seguirán la lucha por via judicial.     

ÁNIMO COMPAÑEROS!!!

jueves, 2 de enero de 2014


Despedida dun ano nefasto na Sanidade Pública Galega

Despedimos un ano nefasto para os dereitos sanitarios en Galicia cunha sanidade afectada polos recortes, o desmantelamento de servizos e as privatizacións. 

1.- Redución do orzamento sanitario público (xa levamos máis de 800 millóns)

2.- Recortes de persoal con xubilacións forzosas aos 65 anos si reposición e despedimentos de persoal eventual. Os traballadores sanitarios atópanse sumidos no malestar e na desmotivación polas baixadas de soldos (20-25%) e a perda de dereitos laborais. 

3.- Copagos en farmacia para os pensionistas (con incremento de achega no réxime xeral), transporte en ambulancia non urxente, próteses, orteses e alimentos especiais e a supresión do financiamento a máis de 400 medicamentos moitos pensionistas (en torno ao 17% dos pensionistas non retiran algún medicamento prescrito) 

4.- Obrigatoriedade de pagar os medicamentos hospitalarios para enfermidades graves como o cancro e outras enfermidades de elevada mortalidade.

5.- Perdida do dereito á atención sanitara: O desenvolvemento do RD Lei 16/2012 só garante este dereito a quen cotiza á Seguridade Social deixando fóra a mozas, parados de longa duración, inmigrantes sen papeis, vulnerando a Constitución e a Lei Xeral de Sanidade. As medidas de atraso na súa aplicación, postas en marcha para evitar o estalido social, son provisionais e non se compren en gran parte dos casos.

6.- Recorte da Carteira de Servizos (creáronse tres , dous das cales obrigan a pagar polos servizos). Comezouse pola reprodución asistida 

7.- Incremento da privatizacións: Novo Hospital de Vigo (un escándalo ao facerse cargo do seu financiamento o SERGAS vulnerando o contrato que obrigaba a realizalo ás Concesionarias); Central de Chamadas; xestión e reposición novas tecnoloxías, central de compras, laboratorio avanzado, etc (estanse a apoderar de todo o sistema). A firma do Concerto Singular con POVISA para seguir sendo hospital de área é un escándalo económico e sanitario.

8.- Utilización das Unidades de Xestión Clínica como instrumentos para iniciar a privatización dos centros ao transformar os servizos en empresa autónomas con capacidade de competir, fraccionando así os hospitais e creando un mercado sanitario con participación do sector privado. 

9.- Reforma da Lei do aborto destinada a impedir que este dereito sexa exercido polas mulleres, ás que ademais se priva do dereito a decidir sobre o seu corpo 

10-. Persistencia na estratexia de desmantelamento das áreas sanitarias con pechaduras de servizos 

11.- Incremento das Listas de espera, especialmente a quirúrxica 

Todo isto constata que A Xunta rendeuse ás políticas do Goberno de Rajoy e da cuestionada Ministra de Sanidade Ana Mato. 

Con todo a unidade sindical, co apoio da a Plataforma SOS, permitiu a convocatoria dunha Folga Xeral da Sanidade cun importante éxito de participación profesional e de apoio social. 

Aínda que desde as Plataformas para a Defensa da Sanidade Pública realizamos importantes esforzos para frear este proceso é necesario ampliar a alianza a novos colectivos (creación da  SOS Mocidade, Plataformas Mulleres derecho a Decidir, etc) e mellorar as nosas formas de traballo e de comunicación para frear a privatización e o deterioro da sanidade pública 

2014 deber ser o ano da mobilización total en Defensa da Sanidade Pública, fraguando e ampliando a alianza cidadá cos/as profesionais sanitaros/as e con outros colectivos afectados polos recortes como dependentes, pensionistas, discapacitados, etc.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública