sábado, 31 de diciembre de 2011


Feliz 2012 desde Pro Sanidade Digna Ourense


Insostenibilidad Gasto Farmaceútico Galicia

Ante las declaraciones del Presidente de la Xunta de Galicia sobre la insostenibilidad del gasto farmacéutico en la CCAA la Asociación Galega parea a Defensa da Sanidade Pública quire puntualizar que

1.- La responsabilidad del gasto farmacéutico de nuestra CCAA la tienen los medicos prescriptores, que son quienes firman las recetas y no los pacientes que las reciben por indicación de los mismos. Políticas de control, incentivación y protocolos de actuación adecuadas podrían modificar la prescripción sin dañar los derechos de los pcientes.

2.- Un de las principales causas del crecimiento de este gasto es la política de  la industria Farmacéutica  que destina entre el 30-40% de sus recursos a influir la prescripción de los facultativos a los que paga congresos, cursos, reuniones, viajes etc , o investigaciones destinadas a promover el uso de determinados fármacos de elevado precio.  La capacidad de regular esta actividad está manos de la Xunta de Galicia.

3.- Que el gasto farmacéutico que más elevación ha experimentado  en los últimos años es el hospitalario (por encima del 20% de crecimiento anual),  y sin embargo las comisiones de farmacia hospitalaria, que deberían controlar y regular esta situación en cada centro  tienen una escasa actividad y  apenas influyen sobre el crecimiento de la prescripción. La Xunta tienen también capacidad para cambiar esta situación

4.- Las  a pesar de que los colegios farmacéuticos tienen la capacidad de controlar la competencia y asegurada la clientela de la seguridad social,   tienen garantizado un margen de ganancia del 27% , a todas luces excesivo, sobre todo en un momento de crisis como el actual.
Por todo ello sería injusto, irracional  y poco efectivo pretender resolver este problema incrementando el copago o haciendo pagar los medicamentos a los pensionistas que cobran alrededor de 600 euros  mensuales y precisan tres veces más medicamentos para sus patologías crónicas. Hay que recordar que los no pensionistas soportan un paro superior al 20% y que el 60% de los asalariados gana menos de 1000 euros mensuales 

Manuel Martin Garcia

 


Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

viernes, 30 de diciembre de 2011


Declaraciones de SOS Galicia, nombramiento de Pilar Farjas como Secretaria de Estado

Ante a noticia do cese de Pilar Farjas como Conselleirea de Sanidade  para ocupar a Secretaría General de Ministerio de Sanidade a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública quere comunicar que

1.- Non entendemos os motivos para este nomeamento dado que a súa xestión como á fronte a Sanidade Pública a Galega caracterizouse por unha política baseada nos recorte do gasto que condicionaron a paralización do Plan de Mellora da Atención Primaria, a supresión da actividade dos centros públicos pola tarde, a supresión de servizos en radioloxía, laboratorio ou ambulancias, a supresiuón do dereito á asistencia sanitaria aos parados de longa duración, as persoas sen recursos e aos emigrantes; o desmantelamento das áreas sanitarias; a privatización de parcelas do sistema como a central de compras ou a informática; a introdución solapada do copago; e unha aposta decidida polo financiamento privado das novas infraestruturas hospitalarias e de AP favorecendo a grupos empresariais e financeiros afíns ao PP e, que vai deixar e mans privadas a xestión dos centros sanitarios, hipotecando o sistema e pondo en risco a súa sustenibilidade pola súa elevadísimo custo.

2.- O único punto positivo da súa xestión foi a aposta polos medicamentos xenéricos que puxo en marcha sen ter en conta aos sanitarios e enfrontándose a Ministerio de Sanidade que agora vai presidir, xerando un conflito profesional e institucional que resto eficacia á medida.

3.- Aínda que a sanidade galega librouse deste personaxe, desde a nosa Asociación advertimos que o seu nomeamento á fronte do Ministerio supón que o novo goberno de Mariano Rajoy aposta por unha política sanitaria a nivel estatal baseada nos recortes, a descapitalización, privatización e o copago

Manuel Martín García

jueves, 29 de diciembre de 2011


Pilar Farjas nueva Secretaria General de Sanidad

¡¡¡ ÚLTIMA HORA !!!Fuentes del PP confirman que la Conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia Pilar Farjas será nombrada nueva Secretaria General de Sanidad
en el Gobierno de Rajoy

La marcha de la conselleira de Sanidade abrirá una inminente crisis de Gobierno en la Xunta de Feijoo.


La inminente marcha de Pilar Farjas a Madrid para asumir la Secretaría General de Sanidad obligará al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a realizar cambios en el Ejecutivo gallego.

La actual conselleira de Sanidade se despedirá mañana de su equipo y se pondrá a las órdenes de Ana Mato. El nombramiento de Farjas será el primero de un alto cargo del Ejecutivo gallego en la nueva administración de Rajoy, si bien podría no ser el único.Fuente: La Voz de Galicia


Admitida a trámite Iniciativa Legislativa Popular en Defensa y Promoción de la Sanidad Pública Gallega.


Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 21 de decembro de 2011, polo que se admite
a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a defensa e a promoción
da sanidade pública en Galicia.


A Mesa da Cámara, en sesión do 8 de novembro de 2011,
logo de examinada a Proposición de lei de iniciativa lexislativa
popular para a defensa e a promoción da sanidade
pública en Galicia (doc. núm. 73070), e visto o informe dos
Servizos Xurídicos, constatou que non achegaba:

- Unha declaración escrita por parte de todas e cada unha das
persoas que integran a comisión promotora, coa súa sinatura
persoal, de non estar incursas nas causas de inelixibilidade
ou incompatibilidade aplicables nas eleccións ao Parlamento
de Galicia, é dicir, as previstas nos artigos 4 e 6 da Lei autonómica
8/1985, do 13 de agosto.

- A certificación da Oficina do Censo Electoral que recolla
os elementos acreditativos da súa condición de electores.
Considerando que a omisión dos citados requisitos é un
defecto reparable conforme o disposto no artigo 6 b) da
citada lei, a Mesa acordou requirir a comisión promotora
para que no prazo dun mes os cumprise.

Visto o informe dos Servizos Xurídicos no que se manifesta
que a documentación presentada por María José Abuín
Álvarez, en representación da comisión promotora, cumpre
os requisitos legais que posibilitan a admisión a trámite da
dita proposición de lei, a Mesa adopta o seguinte acordo:

1.º) Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa
popular para a defensa e a promoción da sanidade
pública en Galicia.

2.º) Declarar constituída a comisión promotora cos seguintes membros:

D.ª María José Abuín Álvarez

D. Arístides Álvarez Arce

D. Carlos Jesús Álvarez Fernández

D.ª María Isabel García Díaz

D.ª María Dolores González Lorenzo

D. Manuel González Moreira

D. Xosé Miguel López Pérez

D. Manuel Martín García

D. Javier Martínez Fente

D.ª María Jesús Méndez Conde

D. Verísimo Pazos Besada

D. Carlos Piñeiro Díaz

D. Vicente Vázquez Freire

D. Ramón Veras Castro


Representante para os efectos de comunicación: D.ª María

José Abuín Álvarez.


3.º) Fixar como domicilio para os efectos de comunicación

o seguinte: Rúa Miguel Ferro Caaveiro, núm. 10, 15703-

Santiago de Compostela.


4.º) Notificarlles este acordo á representación da comisión

promotora, á Xunta Electoral de Galicia e ás delegacións

provinciais da Oficina do Censo Electoral, para os efectos

previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 1/1988, do 19 de

xaneiro, de iniciativa lexislativa popular ante o Parlamento

de Galicia.


Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

domingo, 25 de diciembre de 2011


Cartas al Director de una trabajadora del CHUO

Accidente Laboral no Santa María Nai


Consuelo Cerreda López. (Ourense)
 

Quero poner en coñecemento da cidadanía de Ourense a falta de ética e moral que ten cos traballadores e enfermos o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en concreto no Santa Mari Nai, no meu nome, e no nome de todos os traballadores que deixan a súa vida no seu centro de traballo pola mala xestión dos xefes ou responsables no presuposto adicado ás obras de mantemento.

En setembro de 2010, estando traballando na terceira planta do Nai, tiven un accidente laboral provocado polas pésimas condicións do pavimento que estivo a piques de truncar a miña vida, acarrexándome unhas consecuencias que, despois dun ano, aínda arrastro. Repartindo as merendas ás 16 horas, o carro no que se portaban as bandexas veume enriba, partíndome a arteria subclavia dereita.

Todo esto acarréame 12 días en reanimación entibada e en coma, 33 días en ciruxía vascular, traqueotomía, edema pulmonar, fibrilación auricular, reticulopatía en ambos brazos, etcétera. Todo esto a cosecuencia dun servizo destrozado a nivel de mantemento. O tratamento psicolóxico non fixo que olvidara a miña dor nin a da miña familia, nin a peregrinación de milleiros de probas que despois dun ano non rematan nunca, xa que as listas de espera andan como vostedes saberán 'de aquela maneira'. Con este escrito quero manifestar o meu malestar porque despois deste largo ano as deficencias do pavimento na devandita planta seguen sen arranxarse.

CARTAS AL DIRECTOR LA REGIÓN OURENSE.

PINCHA   AQUÍ    PARA VER LA NOTICIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL.

viernes, 23 de diciembre de 2011


Desde la Ejecutiva de Prosadi Ourense, FELIZ NAVIDAD !!!!

jueves, 22 de diciembre de 2011


Luis Varela (Prosadi Ourense) entrevistado por EFE.


Entrevista de Prosadi Ourense a Carmen Acuña, (PSdG)


Entrevista de Prosadi Ourense a Tereixa Páz,(BNG)

miércoles, 21 de diciembre de 2011


Video Concentración Parlamento de Galicia, 21-diciembre-2011


Concentración Parlamento de Galicia.

Unas 200 personas cortan el tráfico ante el Parlamento para rechazar la "privatización" de la sanidad

Unas 200 personas han cortado el tráfico durante unos minutos ante el Parlamento de Galicia en una protesta convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública para rechazar la "privatización" y en la que han participado diputados del PSdeG y del BNG como Miguel Ángel Fernández, Modesto Pose, María José Caride, Carlos Aymerich o Tereixa Paz.

Los integrantes de la plataforma han entregado a los políticos un "kit de emergencia" para acudir a la sanidad pública, compuesto por una fiambrera con un bacadillo, un bote con champú y una esponja. Previamente, un grupo de integrantes de esta asociación fue expulsado del pleno, al que entraron para asistir al debate de la ley de acompañamiento --que incluye varias medidas relacionadas con la atención sanitaria--.

Al finalizar la votación, exhibieron carteles en los que se podía leer "SOS sanidade pública. Non aos recortes nin á privatización". La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, los expulsó del hemiciclo, en el que están prohibidas estas manifestaciones, mientras varios diputados del BNG y del PSdeG comenzaron a aplaudir y se levantaron.

En el exterior del Pazo do Hórreo se concentraron, al mismo tiempo y coincidiendo con el debate de la ley de acompañamiento, unas 200 personas, ( ENTRE LAS QUE SE ENCONTRABA UNA DELEGACIÓN DE PROSADI OURENSE) que gritaban consignas en defensa de la sanidad pública como: "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende".

La protesta cortó durante unos minutos el tráfico en la Rúa do Hórreo, tras lo que un portavoz advirtió de que seguirán "luchando" por la sanidad pública y han explicado la entrega del equipo de emergencia que, han ironizado, será necesario para acudir a los hospitales y centros de salud gallegos.

El motivo de la protesta, según las palabras de una de las portavoces, es pedir que "se retiren las medidas de privatización y recorte de derechos", que a su juicio contiene la ley de acompañamiento. Entre otros asuntos eleva a 100 camas el mínimo para que sea obligatorio que un hospital tenga servicio propio de farmacia y exige que para recibir atención sanitaria completa una persona debe llevar 183 días empadronada en un municipio gallego.

La Voz de Galicia, CHUO cubrirá integramente las ausencias en Primaria


El Sergas cubrirá bajas en el rural a partir del día 26


La Región 21 de Diciembre 2011

martes, 20 de diciembre de 2011


Gerencia del CHUO corrige los recortes en Atención Primaria

Gerencia del CHOU corrige la situación
 en Atención Primaria y compromete
 el personal necesario
El pasado 12 se denunciaba, el 16 tenía lugar la primera protesta pública
, y ahora PROSADI acaba de recibir comunicación de que la situación
de los recortes horarios en Atención Primaria por la no cobertura del
 personal necesario empieza a corregirse ya.

Gerencia del Complexo Hospitalario de Ourense ha comunicado a la Asociación Pro Sanidade Digna de Ourense, PROSADI, que "se pasará a cubrir de forma íntegra las asuencias del Personal de Servizos Xerais desde hoy mismo" de los centros de Atención Primaria de toda la provincia, mientras que la cobertura plena del personal de Enfermería y médicos se hará a partir del lunes, día 26 de diciembre.
De este modo, PROSADI considera que se atiende la denuncia realizada en este sentido el pasado día 12 de este mes, a la que siguió una concentración de protesta el viernes, día 16, ante la delegación de Sanidade en la capital ourensana.

En aquel momento se había denunciado que el Sergas había reducido a cuatro horas diarias la franja de atención al usuario, de nueve de la mañana a una de la tarde, lo que suponía una reducción de tres horas al día en la atención al paciente. Esta situación se producía por la no cobertura de las ausencias de trabajadores que se daban por causas justificadas además de previsibles.

Ante la respuesta de la Gerencia del Complexo Hospitalario ourensano, PROSADI se felicita de que la situación se vaya a corregir, lo que, recuerda, se produce por la respuesta de la ciudadanía a este tipo de situaciones.

FUENTE:   OURENSE DIXITAL

Prosadi en Ourense por Barrios

lunes, 19 de diciembre de 2011


KIT DE INGRESO HOSPITALARIO


CONCENTRACIÓN PARLAMENTO DE GALICIA MÉRCORES 21 DE DECEMBRO.

NOTA DE PRENSA

Dende a Plataforma SOS Sanidade Pública (DA QUE FORMA PARTE PRO SANIDADE DIGNA) queremos facer chegar ao Parlamento de Galicia o  rexeitamento aos recortes e privatizacións dos servizos sanitarios que está levando a cabo o goberno da Xunta de Galicia, algunha de cuxas medidas pretender pór en marcha a través dos Orzamentos da CCAA do ano 2012.

Por este motivo a Plataforma SOS Sanidade Pública convoca unha concentración maña dia 21 de decembro ás 5 da tarde diante do Parlamento de Galicia, aos representantes das Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública e as organizacións que a integran coincidindo co debate da Lei de Acompañamento dos  orzamentos sanitarios para o próximo ano, diante do Parlamento de Galicia ( para a que se solicitou autorización legal).

Na concentración a Plataforma fará entrega aos parlamentarios dunha bolsa de supervivencia que deberan levar aqueles enfermos que sexan hospitalizados nos centros públicos, se sae adiante a estratexia do presidente Núñez Feijoo de facer pagar os servizos de comida, limpeza, hixiene, etc.

Aínda que  á mesma están convocados representes das Plataformas para a Defensa da Sanidade Pública e das organizacións que integran SOS Sanidade Pública, facemos extensivo o chamamento a todos os cidadáns que queiran a que se somen á mesma, dado que os recortes e privatizacións afectaran gravemente a todos os galegos/as e quen residen na CCAA.

NOTA: DENDE PRO SANIDADE DIGNA, ACUDIRÁ UNHA REPRESENTACIÓN DE CINCO PERSOAS, COA SUA PANCARTA EN REPRESENTACIÓN DA NOSA AFILIACIÓN. DENDE ALÍ E EN TEMPO REAL, TENTAREMOS DE COLGAR FOTOS E RELATAR CANTO ESTÉ A ACONTECER.

viernes, 16 de diciembre de 2011


LA VOZ DE GALICIA: CONCENTRACIÓN VIERNES CONSELLERIA DE SANIDAD OURENSE


Los sustitutos del Personal de Servicios Xerais -administrativos de centros de salud- en el rural ourensano siguen reclamando que su contrato sea de jornada completa, y no las cuatro horas actuales que limita la atención a los pacientes


FUENTE:  LA VOZ DE GALICIA

V TELEVISIÓN: CONCENTRACIÓN DE PSX EN OURENSE


VIDEO CONCENTRACIÓN PSX EN OURENSE, 16-12-2011


Entrevista a Emilio Rey, PSX de Ourense.


CONCENTRACIÓN PSX OURENSE, (16-11-2011)

CONCENTRACIÓN PERSONAL DE SERVICIOS XERAIS (PSX) DELANTE DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD  DE OURENSE,VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2011

Casi un centenar de trabajadoras y trabajadores de Atención Primaria de Ourense, bajo el lema, “CONTRATO PARTIDO, DOENTE DESATENDIDO”, “NON MAIS RECORTES EN CONTRATACIÓN”, se concentraron por espacio de una hora,  a las puertas de la Consellería de Sanidad en Ourense, sita en la Avda. de Zamora para hacerse eco de la denuncia formulada esta semana en todos los medios por PRO SANIDADE DIGNA DE OURENSE, relativa a los recortes en la contratación de PSX y personal de ENFERMERIA, que se está produciendo sobre todo en el Rural Ourensano.


A la concentración “sinbanderas”, acudieron a titulo personal varios sindicalistas de la Comisión de Centro del CHUO, de diversos sindicatos, tal y como reclamaba el pasado martes PROSADI OURENSE, ya que este recorte en la calidad asistencial que estamos padeciendo como usuarios, precisa de la unión de todos los que conforman parte de la Sanidad Pública: Sindicatos,Políticos, trabajadores/as y usuarios.


Desde Pro SanidadDigna de Ourense,(asociación apolítica y asindical)  se pide a la ciudadanía en general, que se sumen a nuestra causa, a través de la red social, Facebook y twitter (@prosadiourense), nuestro blog: prosadiourense.blogspot.com y nuestro correo electrónico: prosadiourense@gmail.com, y sobre todo afiliándose a nuestra asociación  para que entre todos y todas, podamos mantener en esta provincia una calidad en la Sanidad como la que hasta la fecha veníamos disfrutando.

Las movilizaciones continuarán hasta que desde la Gerencia Única del CHUO, se vuelva a cubrir de forma integra todas las ausencias y dejando a la ciudadanía con cobertura sanitaria las 24 horas en su Centro de Saludo o en el PAC.

miércoles, 14 de diciembre de 2011


FARO DE VIGO: MOVILIZACIONES EN ATENCION PRIMARIA OURENSE

Movilizaciones en Primaria por el recorte de las horas de atención al paciente en el rural

La Plataforma Pro Sanidade Digna afirma que la carencia de personal reduce el horario en tres horas al día

REDACCIÓN - OURENSE Los usuarios de varios centros de salud del rural de Ourense, han visto reducido el horario de atención al paciente de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en lugar del horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde que regía hasta ahora, a causa del recorte de servicios, con bajas y vacaciones sin cubrir, según denuncia la Asociación Pro Sanidade Digna de Ourense, Prosadi, que anuncia una movilización del personal sanitario para mañana viernes a las 11.30 ante la delegación de Sanidade en Ourense

Según Prosadi, los días libres de vacaciones, bajas, permisos del personal sanitario de algunos centros del rural "se cubren solo parcialmente, lo que ha producido un recorte de tres horas en la atención a los pacientes fuera del horario de 9 a 13 horas, lo que no les permite coger cita para el especialista ni les atienden por teléfono".

Para muchos pacientes, tener que volver al día siguiente para pedir cita "supone trastornos considerables, entre otros el tener que volver a desplazarse en un entorno como el rural con graves carencias de medios de transporte."

Esta situación afecta también según la asociación, al personal de Enfermería "pues quedan desatendidas consultas para inyectables, curas, atención a domicilio, fuera del horario cubierto por el Sergas de 9 a 15 horas. Para la Asociación Pro Sanidade Digna, "lo peor es que el Punto de Atención Continuada, PAC de Ourense, funciona de 15 horas a 8 de la mañana, por lo que nos preguntamos qué pasa con estas tres obras que carecen de cobertura sanitaria, si llega un paciente con un cólico nefrítico o un accidente que precisa atención urgente". La solución por ahora está en los profesionales, "que se cubren entre ellos sobrecargando agendas" afirma.

FUENTE   : FARO DE VIGO- EDICION OURENSE.

CONCENTRACIÓN ANTE CONSELLERIA SANIDAD OURENSE VIERNES 16

Los recortes a 3 horas de atención en los
centros de salud del rural provocan una
concentración este viernes


Comenzó la semana con una nueva denuncia en materia sanitaria, y finalizará
con una concentración de protesta por los últimos recortes de atención en los
centros de salud del rural. PROSADI dio el lunes la voz de alerta, y el recorte
horario a 3 horas diarias sólo de atención a los pacientes, desemboca en una
concentración convocada para las once y media de la mañana ante Sanidade
en Ourense

Para este viernes, día 16 de diciembre, a las 11:30 Hs., ha sido convocada una
concentración de protesta ante las dependencias que la Consellería de Sanidade
de la Xunta de Galicia tiene en la Avenida de Zamora de esta ciudad. La
convocatoria es la respuesta inmediata a la denuncia de la Asociación Pro 
Sanidade Digna de Ourense, ante la situación que plantean los últimos
recortes operados por el Sergas en Atención Primaria, consistentes en no
cubrir íntegramente las ausencias justificadas del personal de Enfermería y
del de Servizos Xerais.
PROSADI denunciaba este pasado lunes, día 12, una situación que emana del
hecho de que estos días numeroso personal esté disfrutando de días libres y
permisos, así como bajas y otras contingencias laborales, que provoca que en
numerosos centros de la provincia se produzca una reducción importante de
personal. Lejos de cubrirse esas ausencias, el Sergas dispone la reducción del
horario de atención a los pacientes, que ha pasado a ser de sólo 3 horas, de 9
de la mañana a una de la tarde, en vez de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
La convocatoria de protesta es abierta a toda la ciudadanía, sindicatos, trabajadores
y usuarios de la sanidad en general, y está dirigida a que el Sergas reponga los
servicios sanitarios como tendrían que producirse.

PROSADI insiste en que es preciso recuperar en los centros de salud del rural
ourensano, sobre todo, "una sanidad digna, pública y de calidad", por lo que
insiste en que es preciso sumarse a esta movilización.

FUENTE:    OURENSE DIXITAL

martes, 13 de diciembre de 2011


Movilizacións PSX en o Barco...

El lunes, Pro Sanidade Digna Ourense, denunciaba los recortes que se estaban produciendo en la Provincia de Ourense a la hora de cubrir al personal que se ausenta de su puesto de forma justificada, (bajas, vacaciones, etc..) que tan solo se cubren en parte de su jornada lo que supone una merma en la calidad del servicio para los usuarios. Ese dia haciamos un llamamiento a la movilización que ya empieza a tener eco en la sociedad.

Ayer se movilizaban en el Barco de Valdeorras los PSX, este viernes lo harán los de Ourense delante de la Consellería de Sanidad, en la Avda. de Zamora a las 11.30, y esperemos que no sean las últimas.


A continuación reproducimos árticulo de La Voz de Galicia de la movilización de ayer en el Barco.


Personal de servicios generales se concentraron ayer ante el centro de salud de O Barco para denunciar los recortes de personal que está llevando a cabo la Consellería de Sanidade.

Aseguran que las bajas a jornada completa se cubren con contratos a media jornada, lo que está redundando en el servicio.
La Sanidad Pública......

REFLEXIONES SOBRE LA SANIDAD 
PÚBLICA

Lo que está pasando estos días con la sanidad catalana, puede ser el prólogo de todo lo que se nos viene encima a las demás comunidades. Hay ya suficientes pruebas y argumentos para intuir cómo se las gastaran en otras autonomías, por lo cual lo que ya tenemos más o menos claro muchos ciudadanos es que, lo que se está perfilando en torno a Rajoy puede ser el principio del fin de lo que hoy conocemos como sanidad pública

En Galicia se están haciendo experimentos precipitados y disparatados por parte de directivos impetuosos que, como ya se demostró con la tarjeta sanitaria, causan graves problemas a muchos ciudadanos. En el Parlamento Gallego y en algunos medios de comunicación se hacen declaraciones imprudentes que nada bueno presagian, sobre todo cuando éstas provienen del Presidente de nuestra comunidad. En definitiva ,se están perdiendo los papeles y tomando decisiones precipitadas que nos llevan a un cúmulo de despropósitos y al deterioro quizás consciente de una sanidad pública hasta ahora de calidad.Por lo tanto PROSADI sugiere que es el momento para un gran pacto donde la interactividad de todos los actores en esta materia es básica y necesaria , de nada sirven recortes irresponsables y precipitados que comprometen la salud de muchos ciudadanos. PROSADI pide a políticos y futuros gestores altura de miras , que no se olviden que tienen un compromiso y una ineludible responsabilidad para que la salud de millones de ciudadanos no se convierta en negocio.

lunes, 12 de diciembre de 2011


Ourense Dixital: "Recortes en Atención Primaria en Ourense".


El Sergas reduce franja horaria de atención
al paciente en los centros de Atención Primaria,
dice PROSADI
Los pacientes de los centros de Atención Primaria del rural ourensano
están viendo estos días reducido el horario de atención. Para paliar días
libres, vacaciones, bajas, permisos y otras ausencias justificadas del
personal, los responsables sanitarios han optado por recortar el horario
de atención en vez de aportar más personal. Lo denuncia PROSADI,
que pide que se reaccione ante este nuevo recorte de servicios
13 de DICIEMBRE de 2011: OURENSE DIXITAL
Los pacientes de varios centros de Atención Primaria del rural ourensano
han visto reducido el horario de atención a cuatro horas, de 9 de la mañana
a una de la tarde, en vez de ocho de la mañana a tres como hasta ahora. El
motivo del recorte de servicios se debe a que se ha dejado de cubrir
íntegramente la jornada laboral del Personal de Servizos Xeráis de estos centros,
según denuncia la Asociación Pro Sanidade Digna de Ourense.
La Asociación asegura que los días libres, vacaciones, bajas, permisos y etc.
de dicho personal, es cubierto estos días sólo parcialmente, lo que produce un
recorte de 3 horas en la atención a los pacientes. Fuera del horario de 9 de la
mañana a 13 Hs., los pacientes ya no pueden ni coger cita para el especialista
ni se les atiende por teléfono.
La Asociación Pro Sanidade Digna de Ourense incide en que el sólo
hecho de que estos pacientes tengan que volver al día siguiente les supone en
muchos casos trastornos considerables, entre otros tener que volver a desplazarse
teniendo en cuenta las carencias que existen en el rural en materia de transporte
público y la avanzada edad de muchos de ellos.
La Asociación asegura que "se está haciendo lo mismo con el
personal de Enfermería, quedando desatendida la consulta para inyectables,
curas, atención a domicilio, etc., fuera del horario cubierto por el Sergas,
de 9 a 13". Lo que es peor, dice Pro Sanidade Digna de Ourense "es que el
Punto de Atención Continuada funciona de 15 Hs. a 8 de la mañana", por
lo que se pregunta "qué pasa con esas tres horas que carecen de cobertura
sanitaria, qué ocurre si un paciente llega con un cólico nefrítico, un accidente
 que precise atención urgente..."
Esta situación, asegura la Asociación que se está produciendo "en todos los
centros con una sola persona de Servizos Xerais o de Enfermería", y menciona,
entre otros, los casos de Xunqueira de Espadañedo, Entrimo y Castro Caldelas.
Allí donde hay más de un profesional de Enfermería o de Servizos Xerais la
cobertura horaria es total, pero es porque "se cubren entre ellos, sobrecargando
agendas y mermando la calidad asistencial de los pacientes".
PROSADI Ourense hace un llamamiento a la movilización de partidos políticos,
sindicatos y ciudadanía en general "para que se garantice la cobertura íntegra
de todos los puestos de Atención Primaria y se ofrezca un servicio de calidad
en la Sanidad Pública Ourensana".

FUENTE:    OURENSE DIXITAL

La Voz de Galicia: " Recortes en Atención Primaria de Ourense"


La asociación Pro Sanidade Digna critica la falta de personal en algunos centros de salud de la provincia y pone como ejemplos los de Xunqueira de Espadanedo, Entrimo o Castro Caldelas. Aseguran que desde hace unos meses «se dejó de cubrir íntegramente la jornada laboral del personal de servicios generales cuando estos faltan de forma justificada» y que solo se cubre de forma parcial. Fuera de este horario, aseguran, los pacientes no pueden realizar sus gestiones lo que les obliga a regresar al día siguiente.

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA

Recortes Sanidad Pública, Atención Primaria Ourense

Nuevos recortes en la Sanidad Pública Ourensana


La Asociación Pro Sanidade Digna Ourense, tras haber recibido numerosas quejas de usuarios, viene a denunciar una nueva agresión a la Sanidad Pública, en concreto en los centros de Atención Primaria del “Rural Ourensano” por parte de la Gerencia Única del CHUO.

Desde hace unos meses, se dejó de “cubrir” íntegramente la jornada laboral de los PSX (Personal de Servicios Xeráis), es decir de 8 a 15, cuando estos faltaban de forma justificada (Días libres, vacaciones, bajas, permisos, etc..) y tan solo se les cubre por 4 horas, es decir de 9 a 13. Fuera de ese horario, los pacientes no pueden coger cita para el especialista, no se les atiende el teléfono, etc… lo que de facto supone que tienen que volver al día siguiente, con lo que eso conlleva tanto en molestias como en gastos, para pacientes de avanzada edad y reducida movilidad en una población rural con problemas de transporte público.

En una segunda fase, tal y como denuncia PROSADI OURENSE se está haciendo lo mismo con el Personal de Enfermería, quedando desatendida la consulta, para inyectables, curas, atención en domicilios, etc… fuera del horario cubierto por el Sergas, de 9 a 13, y lo que es peor y a Pro Sanidade Digna Ourense le parece más grave, es que el PAC, (PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA) funciona de 15 a 8 de la mañana, ¿Qué pasa en esas tres horas que no tienen cobertura sanitaria? ¿Qué ocurre si un paciente llega con un cólico nefrítico, un accidentado que precise atención “urgente”, …?

Esto está ocurriendo en todos los centros con un solo PSX o personal de Enfermería (Xunqueira de Espadañedo,  Entrimo , Castro Caldelas, etc…) ya que donde hay varios,(Ourense Capital y Villas) se cubren entre ellos y ellas, sobrecargando agendas y mermando la calidad asistencial de los pacientes.

Desde aquí, PROSADI OURENSE, hace un llamamiento a la movilización de partidos políticos, sindicatos y ciudadanía en general, para que se garantice la cobertura íntegra de todos los puestos en Atención Primaria para que se ofrezca un servicio de calidad en la Sanidad Pública Ourensana.

sábado, 10 de diciembre de 2011


Sanidade recortará gastos al cambiar la prestación de prótesis y sillas de ruedas

El PP defiende solo la gratuidad total para los sin recursos


farodevigo.es

 En la estrategia abierta por la Consellería de Sanidade para reducir costes en el sistema sanitario, también se revisará el actual modelo de dispensación de material ortoprotésico, que incluye tanto la implantación de prótesis como el reparto de sillas de ruedas y que genera al año unos gastos de 9,2 millones de euros.El departamento que dirige Pilar Farjas avanzó ayer que se cambiará el modelo, aunque sin precisar cómo se hará, una vez que el PP, en la comisión parlamentaria de Sanidad, votara en contra de una iniciativa del BNG para prorrogar el actual sistema, al menos, durante el próximo año. Tal como funciona el dispositivo desde del año 2003, los pacientes adquieren directamente el material ortoprotésico en los establecimientos autorizados y pagan un porcentaje en función del artículo –a semejanza de lo que ocurre con las recetas en las farmacias–, mientras que el resto, hasta cubrir el importe, lo abona directamente el Sergas a estos establecimientos.

Pero en 2012 esto ya no será así. Sanidade no renovará el concierto aún vigente y aplicará uno nuevo, para lo cual, la consellería está analizando y comparando los modelos implantados en otras comunidades para comprobar su posible traslado a Galicia. "Será el más beneficioso para los pacientes y basado en los principios de seguridad, calidad y gratuidad", indicaron fuentes de Sanidad, quienes no precisaron, en todo caso, cómo repercutirá sobre los pacientes la medida planteada para reducir costes.

En el Parlamento, el Bloque promovió un acuerdo para solicitar a la Xunta la prórroga del actual concierto, pero el PP lo rechazó y, a cambio, propuso un texto alternativo donde se pedía para el nuevo modelo la posibilidad de "habilitar un mecanismo para facilitar de forma gratuita el material ortoprotésico para las personas sin recursos suficientes". Con esta modificación, el PP quería garantizar una prestación totalmente gratuita solo para las familias en paro y con escasos recursos, pero el BNG no la admitió –al ser el autor de la iniciativa original–, por entender que eso suponía crear un modelo sanitario "para pobres, en el que las personas sin recursos deben presentar una tarjeta que los identifique como pobres para recibir la prestación".

 El Bloque quería, en todo caso, que se renovara el concierto y además se sumara la enmienda del PP para eliminar el copago para la personas más castigadas por la crisis, pero entonces fue el Partido Popular quien no aceptó la propuesta en estos términos.
La diputada nacionalista Ana Luisa Bouza sostuvo que la intención de la Xunta era volver al modelo anterior a 2003, donde los pacientes compran las prótesis y luego tiene que reclamar el dinero al Sergas. Pero eso, dijo, tendría un "efecto disuasorio", ya que impediría que los pacientes sin recursos accedieran en igualdad de condiciones a la prestación, además de quedar indefensos en el caso de que el Sergas les denegara o retrasara el reintegro.
La diputada popular Marta Rodríguez-Vispo argumentó que el cambio en la dispensación de material ortoprotésico era necesario ante el aumento del gasto en este servicio. Las cifras que dio, correspondientes al año 2009, suponen un coste total de 9,2 millones, lo que significa un gasto de 3,32 euros por habitante y año. "La Xunta va a hacer una revisión y una actualización del modelo y el Sergas está explorando nuevas fórmulas para racionalizar el gasto de este capítulo", explicó la parlamentaria del PP, quien enfatizó que la responsabilidad de una administración es tomar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Tampoco el PSOE se mostró de acuerdo con el PP. Modesto Pose defendió el funcionamiento del actual concierto, "porque los costes es bastante razonable". "No cuenten con el PSOE, el sistema sanitario es universal y el PP lo quiere hacer para pobres", dijo.
Por otra parte, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ratificó ayer que la Xunta se marca como objetivo "garantizar" una sanidad "pública y universal" y evitó dar más explicaciones sobre la propuesta de Feijóo de estudiar cobrar por servicios no sanitarios del Sergas, como duchas o comidas.

Si embargo, el Defensor del Paciente instó al presidente de la Xunta y a Pilar Farjas a "actuar con lucidez" y así se lo transmitieron en una carta que le envió, al tiempo que considera "aberrante" que el jefe del Ejecutivo gallego "comparase un hospital con una pensión".

jueves, 8 de diciembre de 2011


INTERESES DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

Los intereses que hay detrás
de las propuestas privatizadoras de la Sanidad

Grupos de presión empresarial y bancarios relacionados con el Partido Popular aprovechan los procesos de privatización puestos en marcha en las Comunidades Autónomas donde gobiernan para apoderarse de los nuevos centros sanitarios de Financiación Público-Privada 

El Partido Popular en las Comunidades Autónomas donde gobierna ha apostado por financiar y gestionar los centros sanitarios recurriendo a la Financiación Público-Privada. Salega para ello que esta fórmula es menos costosa y permite eludir el endeudamiento sanitario.
En estas formulas  (PFI y Concesiones de Obra Pública)  la financiación, gestión (y en algunos casos la prestación de servicios) corre a cargo de Consorcios integrados de empresas constructoras (levantan los edificios), entidades   bancarias (adelantan el dinero) y aseguradoras(gestionan los servicios); una vez entregado el centro la administración paga un canon anual por 20-30 años  que se paga a cargo del gasto corriente del presupuestos (no al capítulo de inversiones) por lo que no computa como deuda pública a pesar de que el coste de los centros (endeudamiento real) multiplica por siete el coste real de los mismos.

Entre las entidades beneficiarias de estas concesiones, especialmente en las CCAA de Valencia y Madrid   están Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bankia, Ribera Salud o Bancaja. 

La solvencia de las entidades financieras que constituyen Ribera Salud, la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) y Bancaja, se encuentran bajo mínimos.
·         La CAM ha sido considerada por el presidente del Banco de España como “lo peor de lo peor”[1][1] de las cajas de ahorros y ha tenido que ser intervenida.
·         Bancaja se ha fusionado con las otras entidades que forman el grupo Bankia, que ha solicitado ayudas públicas al FROB.

Debido al fracaso de la gestión privada del Hospital de Alzira, (Concesión de Obra Pública puesta en marcha en Valencia)  este tuvo que ser rescatado en el año 2003 por el gobierno autónomo de la Comunidad Valenciana, que posteriormente lo devolvió saneado al consorcio Ribera Salud, al que además cede  la gestión de los 13 centros de salud del Área sanitaria correspondiente.

A pesar de los fondos públicos utilizados para rescatar Ribera Salud y de su  trato favorable con la Generalitat Valenciana, Rodrigo Rato  (Bankia), los administradores designados por el FROB (fondos públicos para rescatar entidades bancarias) para la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)   optaron por cerrar un proceso negociador en exclusiva con Capio (empresa multinacional a la que la CCAA de Madrid ha asignado la atención hospitalaria y de AP de una aparate importante de la población madrileña), tras un informe de evaluación de ofertas elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers[2][2]. (PwC)

La consultora PwC ya había auditado el proceso de fusión de  Caja Madrid y Bancaja,  por encargo de Rodrigo Rato y  fue elegida por la Consellería de Sanidade en Galicia para asesorar  la adjudicación del Nuevo Hospital de  Vigo, que seleccionó al Consorcio del que forma parte Bankia.

El exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela forma parte del Consejo Directivo de Bankia y del grupo Capio (elegido por  Rodrigo Rato para comprar el grupo Ribera Salud. Lamela es un hombre de la máxima confianza de Rato, exjefe de su Gabinete y desde que abandonó la política en 2008 ha pasado de ser un gestor de la sanidad pública a  empresario privado del mismo sector). Es máximo dirigente de Madrid Medical Destination, que además de Capio Sanidad, tiene como socios al Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), Clínica La Luz, Hospital de Madrid, Clínica Cemtro, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Clínica López Ibor, Cambra Clinic, Vissum o el Instituto de Oftalmología Avanzada[3][3],[4][4]

Luis de Guindos, está vinculado a la PwC desde noviembre de 2008 y actualmente es jefe de los servicios financieros de la misma y ocupó el cargo de Secretario de Economía del gobierno de Aznar, siendo ministro Rodrigo Rato. Luis de Guindos  (de Leman Brothers hasta su caída en 2008) y Rodrigo Rato (presidente del FMI durante su peor etapa) son pesos pesados del PP y ambos suenan como ministrables para el próximo gobierno de Mariano Rajoy.

La CAM y Bankia forman parte de Concessia, empresa adjudicataria del Nuevo Hospital de Vigo (NHV) . Estas entidades han sido incapaces de conseguir los 50 millones necesarios para pagar la deuda contraída con FCC por la construcción del Hospital de Torrejón de Madrid (Consorcio de Financiación Privada), y han tenido que malvender sus centros sanitarios en Valencia y Madrid por 115 millones de euros, por lo que  es improbable que tengan un mínimo de solvencia para financiar el Nuevo Hospital de Vigo.

Capio es el primer centro de asistencia sanitaria en Europa y la mayoría de las compañías farmacéuticas grandes tienen un brazo en CVC-Capio[5][5]. Dispone de 28 centros sanitarios en España, a los que habría que añadir los 5 hospitales y 100 Equipos de Atención Primaria  en la Comunidad Valenciana, 2 en la CAM además de su participación en la gestión privada de la Resonancia Magnética en la Comunidad  Valenciana y la gestión del Laboratorio Central de Madrid.


Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Madrid 8 de diciembre de 2011

miércoles, 7 de diciembre de 2011


En resposta a Nuñez Feijoo...

Ante as declaracións realizadas polo presidente de Galicia Núñez Feijoo nun programa de televisión sobre a súa intención de cobrar servizos non medicos nos hospitais públicos galegos , a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública quere manifestar:

1.- Que esta medida supón outro paso máis na introdución do copago na sanidade pública galega, que se suma ao cobro pola tramitación dos cartóns sanitarios; o bloqueo do cartón aos parados de longa duración perdan o dereito ao desemprego; aos emigrantes con menos de 183 días empadroados; o pago por unha demanda irresponsable (¡¡¡????), o pago por adiantado das próteses dos enfermos que as necesiten; o pago por transporte en ambulancias, etc.

2.- Esta medida supón un grave atentado á equidade xa que diferenciará entre pacientes con recursos económicos e os que non os teñan á hora de recibir determinados servizos nos hospitais públicos.

3.- Neste mesmo sentido a medida suporá una barreira a atención hospitalaria para moita xente: O 60% das persoas que viven dun soldo gañan menos de 1.000 euros ao mes; existen 253.000 de parados na CCAA; a pensión media de Galicia está ao redor dos 600 euros ao mes. Con estes ingresos moitos pacientes deberán renunciar a comer, á ducha, ao cambio de roupa etc., ou simplemente abandonar o hospital

4.- É imposible diferenciar entre servizos sanitarios e non sanitarios na asistencia hospitalaria, xa que a limpeza, esterilización, hixiene persoal, alimentación, etc. son tan importantes como os de diagnóstico ou terapéuticos. No Reino Unido por mor da privatización dos servizos de limpeza subiu a mortalidade hospitalaria ata colocala á cabeza de Europa

Por todo isto a AGDSP esixe que o presidente rectifique estas propostas que non formaron parte da súa campaña electoral. O diñeiro que se obtería será unha menudencia se o comparamos co gasto hospitalario en medicamentos ou probas innecesarias, non decididas polos pacientes.

Manuel Martin garcia
Portavoz AGDSP

COMUNICADO CONTESTACIÓN A MIGUEL ABAD VILA

Sanidad admite que unos 200.000 parados podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria

El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, considera que esta situación ha sido fruto "del incremento de personas en paro que han perdido la prestación"


Madrid. (EP).- El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, señala que unos 200.000 parados de larga duración podrían tener bloqueada su tarjeta sanitaria en estos momentos debido a que han agotado hace más de tres meses su prestación por desempleo y no han recurrido a las alternativas legales para seguir recibiendo asistencia gratuita. No obstante, dice que estos problemas "se están solucionando".
En declaraciones a la Cadena Ser, Jiménez ha reconocido que, en algunas comunidades autónomas, como Baleares o Galicia, "han podido darse pequeños problemas" o "desajustes" con la atención a estas personas, tanto en los centros sanitarios como al llegar a las farmacias con sus recetas.
Considera que esta situación ha sido fruto "del incremento de personas en paro que han perdido la prestación" y no pueden acudir a alternativas, como ser beneficiarios de otros titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación por desempleo, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, unos 7.000 euros.
"La información que tenemos es que en algunos sitios ha habido pequeños problemas, pero que se están solucionando y que estas personas van a poder ser atendidas", ha indicado Jiménez, recordando que la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad, a partir del 1 de enero de 2012, hará que "todos los que agotaron la prestación por desempleo no tengan el más mínimo problema".
Medidas "ilegales" en Galicia
Sobre la decisión de Galicia de establecer, a través de una orden, que los emigrantes deban esperar seis meses tras empadronarse para recibir asistencia, el responsable de Sanidad ha dicho que esta medida es "simplemente ilegal", ya que "toda persona empadronada tiene derecho a recibir asistencia sin recortes y periodos de latencia".
Por ello, si se aplica, "tendría que ser recurrida". Respecto a otras medidas de la Xunta, como cobrar una tasa por emitir varias tarjetas sanitarias sucesivas, Jiménez ha dicho que "habría que ver cómo y en qué condiciones" se pondría en marcha.
No obstante, puntualiza que "no podría hacerse sólo en algunos casos, tendría que ser en todos, como si fuera una tasa pública". De cualquier forma, el secretario general de Sanidad ha destacado la importancia de mantener la cohesión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha advertido a las autonomías que tomar decisiones diferentes para cada territorio podría "dinamitar la cohesión del SNS y, en definitiva, al propio sistema".
Por ello, ha reclamado que "cualquier tipo de medida organizativa para el SNS se haga para todo el SNS" y se eviten así conflictos como el registrado entre los gobiernos de La Rioja y País Vasco, después de que la administración riojana se negara a atender a los ciudadanos vascos de las zonas limítrofes con su territorio.
Ambas autonomías han alcanzado un acuerdo transitorio para retomar esta atención. "En este conflicto entre La Rioja y el País Vasco, hemos favorecido en todo momento el diálogo para que se solucionase, como así ha sido", ha señalado Jiménez, destacando que "la manera de solucionar estos conflictos es alrededor de una mesa y siempre poniendo en el centro la mejor atención posible y la mayor accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos, vivan donde vivan".

Fuente: LA VANGUARDIA.

lunes, 5 de diciembre de 2011


La brecha entre ricos y pobres alcanza su nivel más alto en 30 años

La OCDE pide los gobiernos que revisen los impuestos para que los ricos paguen más.- La diferencia de ingresos crece incluso en países tradicionalmente igualitarios como Alemania, Dinamarca y Suecia

 


La desigualdad ha crecido en los países de la OCDE, que une a la grandes economías y las potencias emergentes, hasta alcanzar el nivel más alto en 30 años. Los ingresos medios del 10% más rico de la población es nueve veces el promedio del 10% de los más pobles, según el informe que acaba de hacer público la OCDE.


La brecha entre ricos y pobres ha crecido incluso en países tradicionalmente igualitarios, como Alemania, Dinamarca y Suecia, de 5 veces a una en 1980 a seis veces a uno en la actualidad. Esta desigualdad es mayor, de 10 a uno, en Italia, Japón, Corea y Reino Unidos mientras que en Israel, Turquía y Estados Unidos alcanza las 14 veces a uno.Se lleva la palma el ahora tan admirado Brasil, con una distancia en los ingresos de 50 veces a uno, aunque se ha reducido la desigualdad en la última década. Los datos alcanzan hasta 2008, con lo que no recogen el impacto de la crisis económica mundial.

España, con 11 veces a una, se sitúa por debajo de Estados Unidos, Portugal y Reino Unido, pero por encima de Alemania y Francia. La desigualdad ha disminuido desde mediados de los años 80 si se miran los datos hasta 2008, aunque si se recogen hasta 2010, las cifras de Eurostat muestran cómo la desigualdad se ha disparado.

"El contrato social se está empezando a deshacer en muchos países. Este estudio hace desvanecerse la asunción de que los beneficios del crecimiento económico goteará automáticamente a los desfavorecidos y que la mayor desigualdad fomenta la movilidad social. Sin una estrategia para el crecimiento inclusivo, la desigualdad seguirá creciendo", ha advertido esta mañana Angel Gurría, el secretario general de la OCDE, al presentar el informe en París.
La creciente desigualdad entre salarios es lo que ha disparado la brecha social, debido, por una parte, a que el beneficio ha ido mejorando para los más formandos y empeorando para los empleados de menor cualificación y, por otra, a la proliferación de trabajos a tiempo parcial o jornadas flexibles, según la OCDE. Además, los impuestos, que sirven para reducir esta desigualdades, han resultado menos efectivos en la redistribución de ingresos desde mediados de los 90.

Otro factor ha sido el recorte en los impuestos a los que más ganan, según la OCDE.
"No hay nada inevitable entre estas altas y crecientes desigualdades", ha dicho Gurría. El informe, sostiene, indica que la mejora de la formación de los trabajadores es de lejos el mejor instrumento para contener la creciente brecha entre ingresoso. Pero la OCDE también pide a los gobiernos "que resiven su sistema fiscal para asegurar que los más ricos contribuyen en su justa medida en el pago de impuestos".

Fuente:  el país.com      

sábado, 3 de diciembre de 2011


Denuncia ante el Valedor do Pobo de posible inconstitucionalidad de la decisión sobre la tarjeta sanitaria

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA del Área sanitaria de Santiago ha denunciado al Valedor do Pobo la posible la  INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDEN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 por la que se actualiza el procedimineto para el reconocimiento del  DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA  por parte de las PERSONAS SIN RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES y de aquellas que se encuentran en  SITUACIÓN DE DESEMPLEO.La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA SOLICITA del Valedor do Pobo: 1) Que estudie la posible incompatibilidad del artículo 3.A.4 de la  Orden de 5 de septiembre de 2011 por la que se actualiza el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos económicos suficientes y de aquellas que se encuentran en situación de desempleo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad así como el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; 2) Que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 3.A.4 de la Orden de 5 de septiembre de 2011 referida; 3) Que solicite de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia la paralización de la aplicación del artículo 3.A.4 Orden de 5 de septiembre de 2011.

Por entender que la citada Orden vulnera: los artículos 14, 15, 41 y 43 de la Constitución española; el artículo 4 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia; los artículos 1, 3.2 y 20 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; el art. 69 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que modifica el art. 86.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994; la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 11 de la Carta Social Europea; el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; el artículo 12 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La AGDSP considera que gracias a las movilizaciones de la Plataforma SOS Sanidade Pública y de las organizaciones ciudadanas, profesionales, políticas y sindicales que la integran de la que formamos  parte,  la Consellería ha dado marcha atrás en la aplicación de esta orden aunque exigimos que se modifique formalmente la Orden (Como ha hecho el Gobierno de Canarias) y no solo una circular dirigida a los servicios sanitarios.

También exigimos  que se retire el que los emigrantes deban esperar  seis meses tras empadronarse para poder recibir asistencia (pese a que pagan los impuestos indirectos que financian la sanidad gallega).

La AGDSP considera en este sentido que no se puede recurrir  al concepto de domicilio fiscal para la prestación de asistencia  (186 días  de residencia) por que según tres sentencias del Tribunal Superno la residencia se refiere al concepto de empadronamiento de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley de Impuesto de Renta de las Personas Físicas)

Manuel Martin Garcia
Portavoz de Asociación Galega para  Defensa da Sanidade Pública

viernes, 2 de diciembre de 2011


Facua critica el debate "interesado" de políticos que se aprovechan de la crisis para realizar recortes en sanidad

Facua-Consumidores en Acción ha criticado que algunos responsables políticos estén abriendo un debate que califica de "interesado y malintencionado" sobre la necesidad de reducir el gasto social en servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad, y proponer medidas que signifiquen recortar y privatizar el servicio sanitario.

"La asociación considera indignante que intenten manipular a la opinión pública para hacer creer a la ciudadanía que no hay más salida a la crisis económica que recortar y privatizar el sistema sanitario", advierte, al tiempo que invita a los dirigentes políticos a decir abiertamente sus intenciones.

En este sentido, lamenta la propuesta planteada recientemente por el consejero de salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, de introducir una póliza obligatoria privada para acceder a los servicios sanitarios, ya que "sólo conseguiría provocar más desigualdades sociales, al polarizar el sistema en una sanidad para ricos y otra para pobres". Asimismo, añade, "contribuiría a la privatización y mercantilización de los servicios sanitarios, una mayor desamortización de lo público y la inequidad en el acceso a las prestaciones".
 
 
Con respecto a las medidas impulsadas en Murcia y Galicia, donde se están dando casos de personas a las que se les niega la asistencia sanitaria, afirma que "se asemejan peligrosamente a sistemas anteriores, donde los que no cotizaban a la seguridad social debían acudir a la beneficencia".
 
 
Por tanto, pide que deje de cuestionarse la dimensión universal de la salud así como su carácter gratuito. Así, propone que se desarrollen fórmulas que permitan reforzar los mecanismos de financiación del sistema sanitario público a través de impuestos y mediante el establecimiento de criterios para la racionalización del gasto y la mejora de la eficiencia.

Fuente: telecinco.es

jueves, 1 de diciembre de 2011


Día Internacional do SIDANo Día Internacional do SIDA a Plataforma SOS Sanidade Pública quere denunciar que:


1. Este grave problema de saúde aínda non foi erradicado e segue afectando a miles de persoas na Galicia

2. Tanto os Servizos de Saúde como a cidadanía non deberían baixar a garda dado que a SIDA parece incrementarse nalgúns colectivos , especialmente en xente nova, o que indica a existencia de problemas ou deficiencias nos sistemas de información e prevención.

3. Consideramos intolerable que a pesar desta situación, a Xunta de Galicia, aplicando a súa política de redución de gasto sanitario, recorte os orzamentos destinados a previr ou controlar este grave problema así como as axudas ás organizacións que colaboran. Reducíronse as axudas á prevención da SIDA en Concellos como os de Catoria, Santiago, Vilagarcia, Monforte, ou a organizacións de apoio aos afectados como os Comités Antisida que tiveron que pechar algúns servizos.

4. Estes recortes orzamentarios intentáronse disimular incluíndoos nos destinados a drogodependencia co que ao recorte engádese a estigmatización dos afectados


Manuel Martin Garcia
Portavoz SOS Sanidade Pública