martes, 31 de julio de 2012


Comunicado da AGDSP sobre a desfinanciaci​ón de medicament​os na sanidade publica

Ante a entrada en vigor o próximo 1 de agosto do Decreto que retira o financiamento público a máis de 400 medicamentos, o que implica que os cidadáns que os necesiten deberán pagalos na súa totalidade, a Asociacion Galega para a Defensa dá Sanidade Pública quere comunicar :

1.- Que a retirada do financiamento público destes medicamentos faise por motivos económicos para aforrar gasto público e non por criterios de racionalidade terapéutica.

2.- Moitos destes fármacos teñen a súa eficacia e utilidade terapéutica suficientemente demostrada tanto para síntomas como a dor, estreñimiento, diarrea, tose, mucosidades, etc. e como coadyuvante no para tratamento de enfermidades graves como fibrosis pulmonar, broncopatías crónicas, artrite reumatoide, enfermidades intersticiales do pulmón, infección VIH, linfomas, sarcoidosis, cirrosis biliar primaria, hepatite C, insuficiencia renal crónica, rosácea, irradiación do cancro, blefaritis, tracoma, episcleritis, alerxias oculares, conjuntivitis viaria ou bacteriana, hipervitaminosis, colon irritable, piloroplastia, diarrea do diabético, incontinencia fecal, diarrea crónica, diarrea do viaxeiro, síndrome de colon irritable, ileostomía de alto débito, anastomosis ileoanal no cancro de colon, etc.).
3.- Gran parte destas enfermidades son de natureza crónica e afectan a persoas maiores, que xa sufriron a conxelación das súas pensións e que perderon a gratuidade dos seus medicamentos, traslado en ambulancias, próteses, cadeiras de rodas, etc. Todo isto fai supor que moitos enfermos van ter serios problemas para adquirir uns medicamentos que necesitan para tratar problemas de saúde importantes.

4.- A decisión da prescrición destes medicamentos son realizadas polos medicos do sistema público e non son decisións persoais dos pacientes. Os pacientes son sufridores, non causantes do problema e o pago destes medicamentos é especialmente inxusto especialmente na situación de crise económica, na que moitos deles deberan elixir entre comer o compralos .

5.- Con todo non se están tomando decisións para acabar coa prescrición inadecuada de medicamentos:  Como exemplos basta citar que máis da metade dos antibióticos prescritos considéranse innecesaria ou que o 90% dos medicamentos contra a osteoporose considérase inadecuada.  Por todo isto consideramos que a decisión de desfinanciar estes medicamentos é irracional, inxusta e vai dificultar de xeito importante o tratamento de enfermidades graves e importantes que afectan a sectores de poboación máis necesitados de atención e con menor capacidade económica qua xa sufriron grandes recortes nos seus dereitos sanitarios.

lunes, 23 de julio de 2012


Ley del Aborto - Modificaciones Alberto Ruiz Gallardón-

Ante as declaracións do Ministro de Xustiza Ruiz Gallardon de que o Goberno Central pretende modificar a Lei do Aborto para obrigar ás mulleres a dar a luz a fetos con graves malformacións e deficiencias, a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública quere comunicar

1.- Que esta medida suporía un gravísimo atentado contra a liberdade das mulleres ás que se obrigaría, contra a súa vontade, a manter embarazos a pesar de que as probas e revisións médicas demostrasen graves taras e malformacións nos fetos

2.- Este cambio lexislativos crearía un gravísimo problema de saúde para moitas mulleres que terían que saír ao estranxeiro para interromper os seus embarazos con problemas ou facelo de manera clandestina no país sen as debidas garantías sanitarias. Este último suposto afectaría ás mulleres con menos recursos socioeconómicos cuxo número incrementar brutalmente como consecuencia da crise

3.- Entendemos que detrás desta decisión está a ideoloxía conservadora dun goberno que pretende satisfacer as demandas dos grupos relixiosos máis ultras e radicais. O PP pretende reintroducir un modelo de relacións políticos, sociais, laborais que parecía superado pola historia.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

viernes, 20 de julio de 2012


Galeria Fotográfica #19J Ourense

NOS QUIEREN LLEVAR AL BLANCO Y NEGRO

CABEZA Y COLA SE VISUALIZAN

UGT-CCOO-CIG

25.000 PERSONAS

DIA HISTÓRICO

VIDEO de la Manifestación del #19J en Ourense, 25000 personas


Himno de Galicia en el #19J Ourense


Lectura Comunicado CCOO en Ourense #19J


Lectura Comunidado CIG Ourense #19J


Lectura Comunicado Ugt en Ourense #19J

jueves, 19 de julio de 2012


VIDEO CONCENTRACIÓN CHUOU EN OURENSE 19-J


Galeria Fotográfica 19J CHUOU Concentraciones
SOS Sanidade Pública anima a participar en el 19J

A Plataforma SOS  Sanidade Pública rexeita o Plan de Recortes dos Gobernos central e autonómico do PP na Sanidade Pública e na Lei de Dependencia por ser unha agresión brutal ás persoas máis necesitadas de atención , á economía e á democracia, xa que ademais de inxustas estas medidas atentan contra dereitos esenciais da cidadanía.

Os gobernos conservadores volven eximir de responsabilidades e esforzos económicos aos bancos, as grandes empresas e aos grupos de maior renda, mentres cargan contra as persoas en paro, pensionistas, dependentes, enfermos, empregados públicos, traballadores e cidadanía en xeral, aos que reducen os seus dereitos e prestacións sanitarias e sociais

Este proceso de reformas socio- laborais pretende desmantelar do Estado de Benestar polo que se queremos salvalo é absolutamente necesario organizar unha rotunda e masiva resposta para evitar a demolición dos servizos púbicos e as políticas sociais
.
Mentres se inxectan máis de 100.000 millóns euros nos bancos responsables da crise e redúcense os impostos ás rendas máis altas, decídese unha amnistía fiscal para os defraudadores, increméntase o copago en farmacia e esténdese aos pensionistas, preténdese reducir o dereito universal á atención de saúde e paralízase a implantación do Sistema de Atención á Dependencia deixando por centos de miles de persoas sen protección impedindo a creación miles de empregos.

Os recortes non afectan só á sanidade senón que se estenderon a outros dereitos sociais como a educación, a vivenda, a xustiza, e as pensións nos que se incrementado as taxas, os copago e a privatizacións, vulneran os principios de universalidade, suficiencia e igualdade de acceso e cobertura que deben garantir os servizos públicos

Por todo isto a Plataforma SOS Sanidade Pública fai un chamamento a toda a cidadanía e as organizacións sociais a mostrar mañá día 19 de xullo na rúa a súa rexeita estas as políticas do Goberno sumándose da mobilizacións untarías convocadas polas organizacións sindicais en Galicia en defensa da democracia, e o estado de benestar e en contra da supresión dos servizos públicos universais e accesibles, especialmente os de saúde .

Manuel Martin
Portavoz SOS Sanidade Pública

martes, 17 de julio de 2012


Llaman a los sanitarios a participar activamente en las convocatorias de movilizaciones contra los recortes.

Defensa de la Sanidad Pública apoya las movilizaciones de los sindicatos por los "injustos" recortes del Gobierno.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública apoya las movilizaciones anunciadas por los sindicatos contra los recortes impuestos por el Gobierno por los sindicatos para el próximo 19 de julio con motivo de mostrar su rechazo a los recortes que el Gobierno, al considerarlo "injustos" y "penalizadores con los más débiles".

"El Gobierno esta tomando medidas equivocadas que son injustas, que deterioran los servicios públicos y que penalizan a los sectores sociales mas débiles mientras que se respetan los beneficios de las grandes empresas y de los bancos", afirman.

En su opinión, los anunciados este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, suponen una "gravísima agresión" sobre los derechos de los trabajadores públicos y sobre el conjunto de la población, "agresión que es aún más importante si tenemos en cuenta que se hace sobre recortes anteriores", añade.

Asimismo, cree que esta "política de recortes indiscriminados y continuados" es una actuación "suicida" que "lleva al país a la ruina y la crisis permanente" que, además, "se profundiza incrementando el paro, deprimiendo la economía y deteriorando los servicios públicos".

Por todo, hace un llamamiento a profesionales sanitarios y ciudadanos a participar activamente en las convocatorias de movilizaciones unitarias contra los recortes.

En el contexto de la sanidad, desde la federación recuerda que "esta sufriendo importantes agresiones que son el resultado de recortes continuados, de empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesionales, que suponen una peor calidad del servicio, y de privatizaciones que encarecen los costes del servicio".

Asimismo, concluyen, "rompe la accesibilidad del sistema sanitario público mediante el establecimiento de barreras para su acceso".

Fuente: europapress.es

sábado, 14 de julio de 2012


Cacicada adjudicaci​on jefatura servicio Psquiatria

Aínda que a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública non ten por costume pronunciarse sobre temas relacionados coa provisión de prazas profesionais , as especiais circunstancias que concorren no proceso de adxudicación da xefatura de Servizo de Psiquiatría no Complexo Hospitalario de Pontevedra obrígannos a denunciar:

1.- A nosa preocupación pola volta a fórmulas inaceptables e antidemocráticas, propias do franquismo, nas que os meritos profesionais e as capacidades dos aspirantes a postos de traballo estaban condicionadas pola súa ideoloxía. Parece que retornamos aos tempos nos que a adhesión ao réxime era requisito fundamental para poder aspirar a calquera posto de responsabilidade nos centros sanitarios.

2.- Baseamos esta afirmación na composición e na actitude claramente sesgada dos membros do tribunal designado pola xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra para a cobertura da praza de Xefe de Servizo de Psiquiatría á que concorría o Dr. Pedreira e outro profesional do Centro. As dúbidas espertadas entre os profesionais e traballadores do CHOP fixo que estivesen presentes representantes de todas as tendencias e sensibilidades profesionais e sindicais.

3.- As persoas que encheron o Salón de actos (algo insólito nun acto deste tipo) puideron observar a actitude agresiva, hostil e irrespetuosa do tribunal cara ao Dr. Pedreira, que culminaron en comentarios públicos sobre a súa idoneidade , a pesar de que as diferenzas na experiencia e currículo profesional e na presentación e defensa do proxecto foron abismais con respecto ás do outro candidato. É público e notorio que o Dr. Pedreira ten un importante compromiso coa defensa da sanidade pública e desempeñou cargos de responsabilidade política na anterior administración do SERGAS.

4.- O que, contrariamente ao habitual nestas convocatorias, o tribunal non se haxa aínda pronunciado sobre a adxudicación da praza, fai pensar que a decisión pode xerar indignación entre os profesionais e unha deterioración da imaxe difícil de asumir para a actual administración.

5.- A elección do responsable da psiquiatría da área sanitaria atendendo a criterios de afinidade política (e non de capacidade profesional) , pode ter consecuencias sanitarias imprevisibles para o funcionamento do servizo e a asistencia aos pacientes.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Amnistía Internacional, Médicos do Mundo e Rede Acolle piden ás Comunidades Autónomas que freen a reforma sanitaria
O próximo 17 de xullo, de maneira simultánea, Amnistía Internacional, Médicos do Mundo e Rede Acolle, entregarán máis de 50.000 firmas nas Presidencias de todas as comunidades autónomas que piden que non adopten medidas regresivas ou discriminatorias no acceso ao dereito á saúde e garantan o acceso universal á atención sanitaria.

Ante a entrada en vigor o próximo 1 de setembro da reforma sanitaria introducida polo Real Decreto Lei 16/2012, as organizacións queren lembrar ás presidencias autonómicas que a nova reforma limita o dereito ao acceso á saúde e pode ter consecuencias para a vida de miles de persoas, especialmente para os colectivos máis vulnerables.

Na Comunidade Autónoma de Galicia a entrega realizarase ás 11.00 horas no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia á atención da Presidencia de Goberno da Xunta. No edificio administrativo de San Caetano de Santiago de Compostela.


Acto: Entrega de sinaturas
Lugar: Rexistro Xeral da Xunta de Galicia. Edificio Administrativo de San Caetano
Data: 17 de xullo de 2012
Hora: 11 horas


Para máis información sobre a ciberacción de recollida de sinaturas:
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-reforma-sanitaria/
http://www.medicosdelmundo.org/ciberacciones/sanidaduniversal
http://www.redacoge.org/f/f

martes, 10 de julio de 2012


Se está jugando con los enfermos Ourensanos

 

Los farmacéuticos dicen que ‘se está jugando con los enfermos'

El cambio de precios sin previo aviso impidió dispensar durante 24 horas más de 500 medicinas
No podemos jugar con la salud de los pacientes y lo digo como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. Todavía no sé si mañana podré dispensar medicamentos a mis clientes y estuvimos 24 horas sin poder hacerlo. Estamos volviendo locos a los enfermos'.
 
Estas duras palabras fueron pronunciadas por Vicente Álvarez ayer a las 21 horas tras reunirse con los farmacéuticos de la provincia de Ourense.

 
Por la mañana, en cambio, la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, afirmaba que las farmacias gallegas trabajan 'sin ningún problema. Mucho mejor ayer que antes de ayer y hoy prácticamente sin ningún tipo de incidencias'. Su opinión choca frontalmente contra la de los presidentes de los colegios farmacéuticos de Ourense y A Coruña. Hasta ayer por la tarde las boticas gallegas no pudieron dispensar muchos de los 538 medicamentos para enfermedades tan comunes como colesterol, tensión o problemas de corazón. El problema estriba en que el Ministerio decidió anteayer sin previo aviso reducir los precios menores de cada medicamento, con lo que el sistema informático no permitía que fuesen sustituidos por otros que sí había en las farmacias, a no ser que el paciente lo pagase íntegramente.

'La actuación de la Consellería de Sanidade ha sido cuando menos inflexible con la bajada de lo precios porque hay que pedirlos ha unos determinados laboratorios que ni conocíamos y nos encontramos con que no tienen capacidad para abastecer a todos', afirma Vicente Álvarez.
Es una paradoja. En las farmacias sí hay existencias de medicinas adquiridas cuando se implantó el sistema de copago y de un día para otro no pueden ser facilitadas a los pacientes por la bajada de precios ya que no las reconoce el sistema informático.

Además, existe otra gran preocupación, que es la calidad de los medicamentos. 'Como las grandes compañías se han negado a bajar más los precios, nos obligan a comprar los medicamentos a cuatro laboratorios desconocidos como Sumol, Asol, Aurobindo, que es de la India, y Blue Fish. Yo les he pedido estudios para que me garanticen la misma efectividad que los otros genéricos y no me han respondido. No puede ser que a los gallegos le demos el medicamento más barato que exista en el mercado'. Vicente Álvarez, el presidente de los farmacéuticos ourensanos, es rotundo con sus afirmaciones.


ANCIANOS DESCONCERTADOS

La Consellería de Sanidade propuso que rebajasen los precios de las medicinas que acaban de adquirir recientemente hasta la cantidad que ahora fija el ministerio. 'No podemos cambiar el precio porque estaríamos cometiendo una ilegalidad', afirma Álvarez. Los farmacéuticos ourensanos han decidido rechazar la propuesta por unanimidad. 'Además, no le podemos cambiar a personas mayores la caja de los medicamentos por tercera vez. Estamos volviendo locos a los ancianos. Es un problema muy serio'. Rosa Lendoiro, su colega en el colegio de A Coruña, reclama más 'comunicación y transparencia' a la hora de hacer las cosas. Ayer por la tarde Sanidade habilitó que se dispensasen varias medicinas como Sinvastatina, para el colesterol, o Pariet, para el estómago y que no tiene sustituto.

Carencia de Medicamentos en Ourense

El Colegio de Médicos amenaza con denunciar a Sanidade si hay carencia de medicamentos

El desabastecimiento de los genéricos a bajo precio que exige la consellería provocó reclamaciones de facultativos ante el órgano colegiado y quejas del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos

 
Una farmacia de guardia ayer en Ourense.  // Jesús Regal
 El Colegio de Médicos de Ourense amenaza con presentar una denuncia judicial contra la Consellería de Sanidade si, tras la imposición del nuevo nomenclátor de medicamentos genéricos, se siguen produciendo problemas de desabastecimiento de este tipo de medicinas, una situación que ya ha provocado denuncias de algunos médicos colegiados, y del propio Colegio de Farmacéuticos de Ourense en los últimos días.

Según el comunicado emitido por el propio Colegio Médico de Ourense a todos sus colegiados a través de su página web, han surgido en los últimos días graves problemas de desabastecimiento de los medicamentos, impuestos por Sanidade, lo que ha provocado quejas ante este órgano colegiado, por parte de varios médicos de Ourense, y se ha planteado entre algunos facultativos dudas sobre la calidad de algunos de estos genéricos.

El propio presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, Vicente Jairo Álvarez, mantuvo una reunión de urgencia la directiva del Colegio de Médicos de Ourense, para plantearle la situación. De este modo en su comunicado oficial el Colegio de Médicos advierte que "este colegio toma conciencia del problema, ante una posible alteración de la calidad asistencial en cuanto a la última normativa de prescripción tras la entrada en vigor del nomenclátor farmacéutico de julio".
El presidente del Colegio de Médicos de Ourense, Pedro Trillo, trataba de tranquilizar señalando que "la situación parece solventada por ahora, parece que ya vuelve a haber abastecimiento, y preferimos esperar antes de alarmar a la población".

Sin embargo en el comunicado oficial lanzado a sus colegiados, se adelantó que el Ilustre Colegio de Médicos de Ourense, "adoptará las medidas necesarias, incluida una denuncia judicial de esta situación , de no ser aclarada y corregida por la Consellería de Sanidade".

El problema se agudiza porque aunque la Xunta dice que no hay problema de desabastecimiento, los ordenadores de las farmacias no admiten algunos de los medicamentos que están prescritos en las recetas.

lunes, 2 de julio de 2012


SOS Sanidade Pública llama a protestar "contra copago y recortes"

Diversas plataformas en defensa de la sanidad pública integradas en SOS Sanidade Pública han convocado para este lunes 2 de julio actos de repulsa contra "los copagos y recortes del sistema sanitario" impulsados por el Gobierno a través del decreto de ajustes que --denuncian-- "irónicamente se dice destinado a garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema".
 
 
 
En un comunicado, SOS Sanidade Pública ha recordado que las acciones previstas tienen diferentes formatos que van desde la concentración ante los centros sanitarios del Sergas a la repartición de folletos informativos de su repercusión sobre los ciudadanos, "especialmente sobre los pensionistas y los más enfermos o discapacitados".

Los colectivos que integran SOS Sanidade Públican considera la entrada en vigor de las medidas estatales "el inicio de una contrarreforma privatizadora" que pretende "restringir la atención sanitaria a un conjunto limitado de prestaciones sanitarias" para favorecer, entre otros extremos, "seguros privados complementarios".

Por ello, auguran que la movilización de este lunes será el principio "de una larga batalla" para que el Gobierno de Rajoy retire las medidas que "acaban con la universalidad".

Asimismo, han anticipado que exigirán al nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones autonómicas en Galicia que "anule" la aplicación del decreto de ajustes impulsado por el Ejecutivo central "como ha hecho el Gobierno vasco".

Fuente: lainformacion.com