lunes, 29 de junio de 2015


*Adecuación del número de Facultativos de Guardia para una Atención asistencial óptima en el CHUO*


Desde Pro Sanidade Digna de Ourense, tras la publicación estos días de la “desaparición” de la Unidad de apoyo al ingreso creada en 2011, queremos manifestar la preocupación y la alarma generada en la población Ourensana, (que se nos está transmitiendo en estos días) por las consecuencias que de ello se deriva para la ciudadanía. 


 Tras ponernos en contacto con los facultativos del Complexo Hospitalario, nos confirman que ello supondrá una merma en la atención sanitaria, un deterioro de la calidad asistencial y un aumento en la espera médica. Manifiestan así mismo la falta de diálogo con los profesionales sanitarios ya que por parte de la dirección se les había transmitido que en caso de que dicha “unidad de ingreso” fuese cerrada se volvería a la situación de 2011, cosa que no ha sucedido, ya que se contará con un médico de guardia del área Médica menos. 

 Ourense cuenta con una población muy “envejecida” , no dispone de Geriatras y el Complexo Hospitalario cuenta con un menor número de Médicos Internos Residentes de último año comparado con Hospitales como el de Santiago de Compostela, por ejemplo.

 Por todo ello apoyamos la petición de los facultativos del Complexo Hospitalario de Ourense, que con una población envejecida, unido al cierre de camas estivales y disminución de facultativos, la decisión unilateral de la Dirección repercutirá en un empeoramiento de la calidad asistencial de la población de Ourense, y en consecuencia solicitamos a la Dirección del Complexo Hospitalario de Ourense reconsidere su decisión y tras escuchar a los facultativos tome las medidas oportunas para garantizar una asistencia sanitaria de calidad para la ciudadanía de Ourense que se la merece tanto como la de cualquier otra ciudad de gallega.


lunes, 13 de octubre de 2014


Concentración CHUO 13 Outubro: " Necesitamos Planificación, Formación e Adestramento e non Prepotencia e Culpabilización !!!

domingo, 28 de septiembre de 2014


A Sanidade pública galega está en Risco

 


Situación da Sanidade en Galicia 2014

jueves, 14 de agosto de 2014


Deterioro da calidade do Sistema Sanitario Público

Desde a Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública queremos denunciar que a atención sanitaria en Galicia esta sufrindo un importante deterioro como consecuencia da política de recortes do sistema sanitario publico que supuxeron:

  • A redución de persoal sanitario mediante a xubilación forzosa dos profesionais asistenciais, amortizando as prazas vacantes creadas.
  • A pechadura de máis de 1000 camas nos hospitais durante o verán
  • A non substitución dos profesionais de vacacións nos hospitais e Centros de Atención Primaria.

Leste deterioro evidenciase no:

  • Colapso xornal dos servizos de urxencias hospitalarios
  • Crecemento das listas de espera para consultas e intervencións quirúrxicas
  • Aparición de listas de espera en Atención Primaria, algo incompatible coa propia natureza deste nivel que é a porta de entrada ao sistema sanitario e que debe atender de xeito inmediato as demandas asistenciais.
  • Deterioro da calidade da atención e a masificación das consultas de AP

Desde a nosa Asociación facemos un chamamento á cidadanía e ás organizacións sociais, políticas e sindicais para que mostren publicamente o seu rexeitamento aos recortes e ao peche de camas hospitalarias no verán; e esixan a substitución dos profesionais sanitarios e o fin da política de redución de persoal.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
14 de agosto de 2014
Imágenes integradas 1

martes, 29 de julio de 2014


A Asociación Galega Para a Defensa da Sanidade Pública rexeita o plan de Facenda

Imágenes integradas 1 
Ante as 255 medidas propostas do Ministerio de Facenda ás CCAA para introducir novos recortes na Sanidade Pública, desde a AGDSP queremos comunicar que:
 
1. Supoñen un batiburrillo de medidas, que na seu maior parte pódense catalogar como ocorrencias, non baseadas en ningunha evidencia.
 
2. Introducen novos recortes para os traballadores sanitarios, despedir interinos, aumentar as horas de traballo, precarizar as condicións de traballo dos traballadores Estatutarios e diminuír os salarios, pese a que se recortaron 53.000 traballadores na sanidade pública de todo o Estado e mais de 1.000 en Galicia e que se conxelaron e reducido os salarios. Parece que a idea é desmoralizar aos traballadores da sanidade pública para favorecer a súa perda de calidade como paso previo ao seu privatización.
 
3. Introducen novos copagos para os cidadáns da Sanidade Pública, xa que ademais de aumentalos en farmacia, os pretenden impoñer en consultas, urxencias, enfermidades crónicas que esixan hospitalizacións prolongadas ou para próteses. Estes repagos supoñen un obstáculo fundamental para o acceso aos servizos para as persoas con menos recursos e máis doentes. Trala entrada en Vigo do RD Lei 16/2012 constatáronse que un 14,76% da poboación non retira medicamentos prescritos por motivos económicos, o 20% dos pensionistas e o 23% dos parados.
 
 
Estas propostas deterioraran, aínda mais, unha Sanidade Pública sometida a recortes e barreiras para o acceso ás prestacións sanitarias para os mais pobres e mais necesitados de atención.

Mentres báixanse impostos aos ricos e regálanse miles de millóns aos bancos (fai uns días perdéronse 11.000 na privatización dunha caixa catalá rescatada con diñeiro público) poñen novos impostos a efermidade.

Tanto o Ministerio de Sanidade como os representes das CCAA gobernadas polo PP lanzan un novo globo sonda que mostra a ausencia de capacidade e de interese por gobernar a sanidade pública e que o seu obxectivo fundamental oriéntase a desmantelar e privatizala.

Exisiximos a Conselleria de Sanidade o rexeitamento das mesmas

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

martes, 29 de abril de 2014


A cesión indecente da Sanidade pública de Vigo

Imágenes integradas 1
 
O goberno popular decidiu construír o novo hospital de Vigo (NHV) con financiamento privado (PFI) a cambio de ceder a xestión de todos os servizos non sanitarios e espazos non asistenciais a unha UTE liderada por Acciona e Bankia.

A Xunta confirmou que o hospital non recuperará a cuarta parte da súa Área (140.000 persoas) a unidade de queimados, nin a cirurxía máxilo-facial, actualmente en mans dun Hospital privado do Grupo Povisa, no que a Conselleira de Sanidade era directiva antes de tomar posesión no SERGAS.

O NHV tampouco será referencia, como ata agora, para a poboación do Salnés nin de Pontevedra (300.000 persoas) en determinadas especialidades, que inclúen a ciruxía cardíaca e a cardioloxía Intervencionista, que o goberno obriga a derivar ao hospital de Santiago.

O NHV tampouco controlará a xestión da alta tecnoloxía, as telecomunicacións, a cita previa, a esterilización nin a loxística, servizos xa privatizados pola Xunta de Feijóo.

Agora, o novo hospital, que a Consellería asegura terá 1.400 camas e porta de urxencias, quedarase sen outro servizo esencial, como e o laboratorio.

Previamente a Xunta adxudicou (12 de marzo de 2014) o Laboratorio Central de Galicia, que realizará as determinacións analíticas máis avanzadas e as probas de xenética e bioloxía molecular de todo o SERGAS, a unha UTE formada por dúas empresas privadas, un pequeno laboratorio de Vigo, “Lema e Bandín” (que Feijóo e Mosquera parecen considerar máis capaz que todos os laboratorios públicos xuntos) e o laboratorios Cerba Internacional, con sé en Barcelona. O custo da adxudicación, 38% inferior á media das outras 4 empresas concursantes, considerouse inicialmente temerario, pero a UTE foi posteriormente readmitida e seleccionada.

O presidente e máximo propietario de laboratorios Cerba é Marcelo Weisz, da familia propietaria dos laboratorios Unilabs. Actualmente dirixe Unilabs Rusia.

A empresa Unilabs pertence a multinacional CVC-Capio que está imputada polo proceso de privatización da sanidade pública madrileña. No seu consello de administración estaba o conselleiro Güemes (obrigado a dimitir por conflito de intereses), quen tamén privatizou o laboratorio central de Madrid por un prezo temerario, e un ano despois decretou a pechadura de tres laboratorios públicos para derivar as probas ao laboratorio privatizado.

Na data da adxudicación do laboratorio central de Galicia, Unilabs estaba asociado a Bankia. O consello de administración de Bankia imputado pola xustiza está moi vinculado ao PP.

Só 3 semanas logo da adxudicación (4 de abril de 2014) Bankia vende o seu parte ao grupo estadounidense ?Centene Corporation? empresa privada intermediaria para o aseguramento e a provisión de servizos sanitarios, centrada na xestión dos pacientes estadounidenses de Medicare e agora vinculada a Unilabs, e xa que logo á sanidade pública galega.

Por outra banda, a decisión da Xunta de prescindir do laboratorio no NHV, para situalo no hospital Meixoeiro, non parece responder a necesidades funcionais, senón a unha decisión premeditada. No hospital Meixoeiro atópanse todos os servizos do CHUVI de xestión privada:

- A ciruxía cardiaca, a cardioloxía intervencionista, a radioterapia, a Medicina Nuclear e a Resonancia Magnética, xestionados por Galaria SA, cuxa directora provén da consultora estadounidense Arthur Andersen (Deloitte).

- Os servizos de Radiofísica e control de calidade de radiodiagnóstico, coxestionados pola multinacional estadounidense Xeneral Electric.

- O Biobanco de tumores, de cerebro e de ADN de Vigo, xestionados mediante colaboración público-privada (CPP)

- O instituto de investigación biomédica de Vigo, coxestionado pola compañía Farmacéutica estadounidense Janssen (Johnson and Johson)

A Hematoloxía e a Oncoloxía, que poderán privatizarse si os profesionais aceptan reconverterse en unidades de Xestión Clínica con Autonomía de Xestión obxectivo prioritario do Ministerio de Ana Mato, da Consellería de Sanidade e da Sociedade Española de Directivos sanitarios “SEDISA” asociación de 900 directivos da sanidade pública e privada, patrocinados pola industria sanitaria privada e constituídos como grupo de presión para implantar a colaboración público-privada, co fin de “incrementar a autoridade dos xestores sobre os profesionais sanitarios e eliminar a rixidez na contratación dos empregados públicos e na compra de produtos sanitarios”

O NHV estaba proxectado como un gran hospital público, cos servizos e a tecnoloxía suficientes para atender a toda a poboación de Vigo e a súa área de influencia e converterse en Centro de Referencia de toda a poboación do Sur de Galicia.

Con todo, e malia o seu enorme custo económico, que non diminuíu, o goberno popular recortou o seu tamaño e as súas camas, baixou a calidade dos seus materiais e o desmembrou amputándolle gran parte da súa poboación e Servizos tan relevantes como a ciruxía cardíaca, a cardioloxía intervencionista, os laboratorios, a alta tecnoloxía, a investigación (I D i) e probablemente a oncoloxía.

Os obxectivos do Xerente do Hospital de Vigo, Mario González, parecen máis próximos aos do lobby privatizador SEDISA, a cuxa cúpula pertence, que ao hospital público que dirixe.

Vai ter pouco que xestionar, o Sr. González, si aínda ocupa o cargo cando se inaugure o novo hospital, é dicir, si a poboación galega pretende seguir votando ao partido que trocea, desmantela, e privatiza a súa sanidade pública e cédea a empresas vinculadas, insolventes e imputadas. Si a poboación galega pretende seguir votando aos “patriotas do goberno de Feijóo” que están traspasando a súa responsabilidade de xestionar a sanidade pública de Galicia a multinacionais estadounidenses, que ademais de inxentes beneficios económicos conseguirán algo de enorme interese para a industria sanitaria, o control dos profesionais, da investigación e dos datos xenéticos e de saúde da poboación galega.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
sábado, 26 de abril de 2014


Datos Listas de Espera en Ourense

 
 
 
 

viernes, 21 de marzo de 2014


Os homes dá conselleira de Sanidade

Onte publicouse no DOG a renovación do consello Asesor do Sistema Público de Saúde de Galicia, de elección directa por parte da Conselleira Mosquera.

Na AGDSP puntuamos de 0 a 16 os criterios de selección, sendo 0 si ningún dos membros o cumpre e 16 se o cumpren todos eles

1- Ser profesional do SERGAS en exercicio- 5 puntos. Só 5 de 16 membros son profesionais en activo no SERGAS (con máis de 33.000 profesionais en plantilla na actualidade)
 
2- Traballar en Centros de Saúde- 0 puntos. Ningún dos asesores nomeados e médico ou enfermeira nun Centro de Saúde
 
3- Ser médico ou enfermeira coa maior parte dá actividade dedicada a asistencia aos pacientes: 0 puntos. Ningún membro do consello asesor e profesional médico ou de enfermaría dedicado en exclusiva a asistencia aos pacientes no SERGAS.Todos os membros son persoal xubilado, ou que soamente teñen actividade privada ou que están dedicados a labores de docencia ou de investigación. Os tres profesionais máis relacionados coa asistencia son xefes de servizo.
 
4- Pertencer ao sexo feminino- 2 puntos, xa que só 2 integrantes dous 16 son mulleres, unha enfermeira e unha asistente social, malia que o 75% dos profesionais do SERGAS son do sexo feminino.
O nomeamento do alcalde do PP de Baiona, médico en excedencia, vai non mesmo senso, segundo as súas afirmacións recentes con respecto ao dereito ao aborto "É certo que abortos houbo toda a vida. En Esparta eliminaban as persoas con certa discapacidade",
 
5- Pertencer a provincia da Coruña- 9 puntos. Só 5 dos 16 membros do consello pertencen as outras 3 provincias galegas
 
6- Ter vinculacións coa empresa privada a través de aseguradoras ou fundacións- 10 puntos. Só 4 dos 16 membros carecen deste tipo de vinculacións, e só 1 dos médicos asesores nomeados. Estas vinculacións son esencialmente coa sanidade privada, a industria sanitaria privada, os fondos de investimento e a industria alimentaria.
Sinalar, póla gravidade do feito , dada a alta taxa de obesidade dos nenos galegos, que un dos asesores elixidos é membro dá American Meat Science Association (AMSA), agrupación de multinacionais norteamericanas de gandeiros, procesadores de productos cárnicos (hamburguesas e carne enlatada) e das sementes transxénicas.

A elección do consello asesor, ademais dos tintes localistas xa evidenciados noutras decisións dá conselleira Mosquera, denota un forte rexeitamento a Atención Primaria de saúde e aos profesionais dedicados a asistencia aos pacientes nos hospitáis do SERGAS, as mulleres traballadoras e aos profesionais sen connivencias coa industria.
 
Esta elección denota a política privatizadora e de costas aos profesionais do sistema público que se quere aplicar coa Xestión Clínica que se pretende implantar.
 
Que non nos engane a conselleira con falsas promesas. Xa sabedes “Dime con quen andas e che direi quen es”
 
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

As Áreas de Xestión Clínica: unha ameaza para a Sanidade Pública e a Atención Primaria.

As Áreas de Xestión Clínica (AXC) promovidas polo goberno central representan, no caso de que cheguen a implantarse, un ataque contra o Sistema Sanitario Público e un serio risco para a súa sustentabilidade. Ademais contribúen a marxinar aínda máis á Atención Primaria (AP), en detrimento da equidade e a racionalidade do sistema.
O concepto da xestión clínica asociase tradicionalmente a dotar de máis capacidade de decisión aos profesionais, a mellorar a integración dos servizos asistenciais, ao traballo por procesos e á toma de decisións baseada na evidencia científica. O modelo que pretende impoñer o goberno non responde a estas formulacións; moi ao contrario, esta proposta vai dirixida a avanzar na privatización, utilizando a vía da microxestión de servizos asistenciais.

Pretenden cambiar o actual modelo sanitario, baleirando de contido e responsabilidade á Atención Primaria. A Lei Xeral de Sanidade asignou á  AP a función de xestionar e coordinar os procesos asistenciais e a atención dos pacientes no sistema. A  AP está orientada no noso país a prestar unha atención integral ao paciente, facilitar a accesibilidade aos servizos, coordinar os procesos asistenciais e traballar por programas priorizados. Coa novas Unidades preténdese trasladar estas funcións a unhas estruturas, as AXC, que serán controladas polas especialidades hospitalarias, dada a desproporción de poder existente na actualidade entre a AP e a hospitalaria. Hai que recordar que o presuposto de AP non alcanza o 15% do gasto sanitario, e que dende a aplicación dos recortes sanitarios se reduciu nun 16%, mentres que o hospitalario medrou un 2%. Non é razoable nin eficiente traspasar funcións propias do nivel primario (como a promoción, prevención, asistencia, coidados de enfermaría, rehabilitación, reinserción social, investigación e docencia) a unhas estruturas hegemonizadas polas especialidades hospitalarias, baleirando así de contido á AP.

Aínda que se publicitan como unha forma de mellorar a coordinación dos servizos e dos niveis do sistema, a realidade é que o fragmentan en múltiples entidades empresariais que deixan sen competencias á AP
. As AXC substitúen as Áreas de Saúde que, segundo a Lei Xeral de Sanidade, teñen a responsabilidade de garantir a xestión integrada de todos os centros sanitarios a nivel territorial. No actual modelo a atención integral e o desenvolvemento de programas deberían estar coordinadas por AP. Coa implantación da Xestión Integrada xa deron o primeiro paso para o desmantelamento deste modelo ao eliminar as Xerencias de AP, que foron absorbidas polas Xerencias Hospitalarias, faena que agora pretenden rematar. Estas AXC poderanse desenvolver aplicando múltiples fórmulas organizativas (AXC -Centros de Saúde ou servizos hospitalarios-, Áreas ou Institutos de Xestión Clínica que agrupan a diferentes servizos ou unidades, EBAS, combinacións de estruturas de primarias e especializada etc), co que fragmentan o sistema e deixan a AP sen a posibilidade de controlar os procesos asistenciais.

Incrementan a burocracia, a irracionalidade e os gastos administrativos. A proposta de AXC inclúe o desenvolvemento de novas estruturas administrativas, pero mantendo as xerencias, xefaturas de servizos e equipos de AP. Todo isto multiplica as estruturas burocráticas, limita a xestión racional dos centros e xera conflitos e enfrontamentos de poder, co que se fai imposible o goberno do sistema, ademais de aumentar o gasto sanitario a expensas duns maiores custos administrativos.

Favorecen a creación de modelos diferenciados dentro do sistema, e o incremento das desigualdades asistenciais, especialmente en AP. O carácter voluntario da adscrición ás novas unidades, o rexeitamento de gran parte dos profesionais a integrase, os contratos programa que diversifican a oferta de servizos e os incentivos vinculados ao aforro, favorecen o xurdimento de dous modelos diferentes dentro do sistema (os de Xestión Clínica e os de Xestión Tradicional). Está claro que se potenciará os que se vinculen ás mesmas unidades de xestión, marxinando os profesionais que non acepten a integración. Que os centros de AP, que acepten transformarse en AXC, poidan ter carteiras de servizos propias e a ausencia de planificación por necesidades e problemas, favorecerá o desenvolvemento de ofertas diferenciadas que respondan aos intereses das empresas ou dos profesionais que as integren, en detrimento das necesidades da poboación, co que se rompe coa equidade e se contribúe a incrementar as desigualdades e a irracionalidade do sistema.

En Galicia o actual goberno ten demostrado o seu nulo compromiso coa Sanidade Pública e coa AP. O severo recorte orzamentario castigou aos profesionais (un 14% menos orzamento de 2010 a 2014) e á AP: a reducción do gasto, a anulacion do Plan de Mellora e a posta en marcha das Xerencias Integradas anularon a capacidade de xestión deste nivel asistencial. As decisións deste goberno están orientadas á privatización crecente e a reforzar o hospitalocentrismo. Non se contempla a AP como eixo para o necesario cambio de modelo asistencial. Un goberno con tantos conflictos de interese coa sanidade privada non ten credibilidade para promover un proxecto de  xestión clínica na sanidade pública. O  proxecto de AXC que pretende implantar é unha decisión politica, e non só unha cuestión técnica ou xerencial como adoitan afirmar.
Ademáis, a modificación do Estatuto Marco do persoal estatutario, feita polo goberno central en xullo de 2013, pode representar unha ameaza seria no ámbito laboral.

Por todo o exposto consideramos que o PP, desde o goberno central e as autonomías donde goberna,  pretende utilizar este instrumento de xestión para fragmentar e afondar na privatización do sistema, favorecendo a creación de entidades empresariais acollidas ás novas formas de xestión privada (Lei 15/97) con presuposto propio e capacidade para competir. Pretenden desmantelar o sistema sanitario, crear un mercado sanitario interno que os neoliberais levan anos tentando desenvolver, facer cómplices aos traballadores sanitarios das políticas de recorte do gasto, e facilitar a entrada ao sector privado no sistema público. Ademáis anulan o modelo de saúde comunitaria, coordinado por AP, afondando na marxinación deste nivel asistencial ao que deixan sen ningunha capacidade de influencia, incrementando a burocracia, a irracionalidade e o gasto do Sistema Sanitario Público.

Por eso reclamamos: a paralización da implantación das AXC  tal como se está facendo, a recuperación das Xerencias de Atención Primaria, a restauración dos orzamentos da sanidade pública, e o impulso dun amplio debate social para frear o desmantelamento dos servizos públicos que están a realizar os actuais gobenantes desde o propio poder.
.
Manuel Martín García. Presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública.
Pablo Vaamonde García. Médico de familia. Exdirector xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas.

viernes, 7 de marzo de 2014


SEARA EXIGE AL GOBIERNO QUE ACLARE URGENTEMENTE SI OURENSE PERDERÁ LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL HOSPITAL 2050

Después de que el Tribunal ha paralizado la concesión de los servicios del CHOU, que el SERGAS vinculó a la realización de las obras de un nuevo edificio del hospital
 
 
 
 
Acusa a Feijoo de “engañar” a los ciudadanos y le pide al Ministerio “que esta vez no se lave las manos”  y “que explique las causas de la paralización de la concesión”.
 
La diputada socialista ourensana ya advirtió en junio del pasado año del riesgo de perder los fondos por “el desinterés del Gobierno y las artimañas de Feijoo”.
 
 
La diputada socialista ha presentado en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias con las que exige al Gobierno “que aclare si mantiene la ejecución de los proyectos Hospital 2050 en Ourense e Innova Saude” y “que explique si el Gobierno garantiza el mantenimiento de los fondos europeos destinados a la modernización del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU)”.
 
Seara advierte del riesgo de pérdida de dichos fondos dado que el Tribunal Administrarivo Central de Recursos Contractuales ha paralizado el proceso de concesión de la gestión integral de espacios para el CHOU y toda vez que el SERGAS, dependiente de la Xunta de Galicia, vinculó dicha concesión a la realización de las obras del plan director del hospital. Por ello, le pide asimismo al Gobierno respuesta sobre cuáles han sido las razones técnicas de la paralización de dicho proceso, así sobre en qué situación se encuentran en estos momentos los Proyectos Hospital 2050 e Innova Saude.
 
Para la diputada, “las artimañas de Feijoo han puesto en riesgo estos proyectos para la puesta en marcha de un nuevo hospital inteligente, en el CHOU, y de diversos proyectos tecnológicos para modernizar la sanidad gallega”. El Hospital 2050 y el Innova Saude –explica- son dos planes por un valor conjunto de 90 millones de euros que pretenden ser pioneros en Europa y que por ello tienen financiación europea con cargo a fondos FEDER.
 
Así, Seara le recuerda a Feijoo que “estos fondos no están destinados al ‘ladrillo’ a pesar de que la propia Xunta de Galicia apuntó que estaba garantizada la financiación suficiente para construir el nuevo edificio de hospitalización. “Feijoo pensó que con estos fondos podría reducir costes en la infraestructura y por ello, con una maniobra rocambolesca, vinculó la concesión de los servicios del CHOU con la realización de las obras del plan director del hospital”. “Flaco favor ha hecho el Presidente de la Xunta de Galicia a la sanidad ourensa y gallega” –critica.
 
En junio de 2013, la diputada ourensana ya denunció que Ourense perdería los fondos europeos para el Hospital 2050 si la Xunta no construía el edificio, después de que así se lo confirmó a Seara la Secretaria de Estado de I+D+I en una comparecencia en el Congreso. En aquel momento, la Secretaria de Estado confirmó además que el presupuesto está vinculado al proyecto Hospital 2050 pero no necesariamente a la ciudad de Ourense, de modo que si la Xunta decidía ejecutar dicho proyecto en otro sitio y no en Ourense no sería responsabilidad del Ministerio. Ya entonces, Seara acuso a Feijoo de engañar a los ciudadanos y lamentó la falta de interés del Gobierno.
 
Ahora Seara le pide al Gobierno “que esta vez no se lave las manos”

miércoles, 26 de febrero de 2014


As políticas gubernamentais están deixando sen dereitos a millóns de persoas que necesitan servizos públicos


Imágenes integradas 1

AS POLÍTICAS GUBERNAMENTAIS ESTÁN DEIXANDO SEN DEREITOS A MILLÓNS DE PERSOAS QUE NECESITAN SERVIZOS PÚBLICOS
 
Sanidade:

O Goberno eliminou o dereito á atención sanitaria universal publica, gratuíta no momento de recibir a asistencia e de calidade, ao desmantelar e privatizar o Sistema Publico de Saúde  Galego e introducir o copago polos servizos.

Pensións:

Recorte dun 14,8% a 28,3% das pensións nos próximos quince anos, mentres se desgravan plans de pensións privados.

Lei de Dependencia:

O Goberno paralizou a Lei de Dependencia, reducindo o seu orzamento nun 36,4% en 2014, o que deixa sen atención a unhas 17.000 persoas en Galicia que tiñan recoñecida a prestación, non se aceptan novas solicitudes das 7.500 pendentes de valoración, e paralízase a incorporación de novos servizos asistenciais.

Recortes de programas para persoas con minusvalías e discapacidades:

Recórtanse un 15,8% en 2013 os programas de asistencia a persoas con discapacidade física, orgánica, intelectual, enfermidades raras, parapléxicos, enfermos mentais ou con Síndrome de Down. Pechouse o 065 e retírase a subvención ao transporte público de desprazamentos para rehabilitación. Esta medida afecta a unhas 18.000 persoas en Galicia, onde terá unha especial repercusión dada a disposición xeográfica no entorno rural e ao envellecemento, moitas destas persoas carecen dos servizos mínimos necesarios, vehículos ou apoios básicos.

Cambios na lexislación que prohibe aos concellos prestar servizos sociais:

O proxecto de lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración local obrigará aos concellos a deixar de prestar servizos sociais e a trasladar esta responsabilidade ás autonomías. Isto afectará a axudas a domicilio, residencias de maiores, apoio á familia, reinserción social, comedores sociais, servizos de atención á muller, albergues de inmigrantes, que atenden a 2,6 millóns de persoas no Estado, unhas 190.000 en Galicia. Trasladar o financiamento destas competencias ás CCAA suporá a creba da maioría e obrigaraas á privatizar e/ou pechar estes servizos, o que enviará ao paro a outros 70.800 empregados municipais.

Eliminación do dereito a decidir das mulleres sobre a Interrupción do embarazo:

A Lei Orgánica de Protección da Vida do Concibido e dos Dereitos da Muller Embarazada supón a anulación dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres, suprimindo por lei o dereito a decidir libremente sobre o momento de ser nai. Preténdese impedir a interrupción do embarazo, aínda que o feto teña malformacións graves .

Estafa legal ás persoas que contrataron preferentes e subordinadas:

Enganaron a miles de galegas e galegos que agora non poden retirar os seus aforros xa que ningunha destas participacións está garantida polo Fondo de Garantía de Depósitos (para retirar o diñeiro hai que vender estas participacións a outro cliente de Caixanova e Caixagalicia, algo imposible debido a crise). Aínda que o Banco de España teña rescatado con diñeiro público a estas caixas (o 90% do total), estas non devolven o diñeiro aos seus clientes.

Recortes nas axudas a emigrantes e retornados:

O Ministerio de Facenda esixe unha media de 10.000 euros aos emigrantes retornados a España por non declarar as súas pensións no estranxeiro, algo descoñecido polos afectados que non foron advertidos por Facenda da necesidade de declaralas, ata a moitos se lles dixo que non era algo obrigatorio. Tamén se recortaron un 16% os programas de axuda a residentes no exterior e emigrantes retornados.

Recortes en educación:

O recorte educativo alcanza os 7.300 millóns de euros en 2014, o que supón unha caída do 16,7% no gasto educativo durante a crise. En Galicia, no ano 2013, os recortes en educación foron de 149 millóns de euros e despedíronse 1.225 profesoras e profesores. Os recortes afectan ao ensino Universitario, Ensino Superior Obrigatorio, Formación Profesional e Educación Infantil e Primaria. Suprimíronse becas e axudas ao estudo, comedores escolares, compra de libros. As matriculas universitarias subiron un 20%, o que impide a moitos mozos e mozas con familias afectadas pola crise poder acceder a estudos superiores.

Abandono da Mocidade sen educación, traballo ou sanidade:

Ademais do anterior o paro xuvenil afecta ao 57%, os contratos para novos son cada vez máis precarios con soldos inferiores nun 42 % á media, o 47,3 % das mozas e mozos entre 16 e 29 anos ten contrato temporal e o 39,1 % desempeña un traballo inferior o seu nivel de cualificación. Retirouse o dereito á asistencia sanitaria aos maiores de 26 anos que estean en paro e quen emigre por un período superior a tres meses perderá tamén o dereito,  se ao volver non atopa un traballo.

Resumo

O Goberno recortou no 2014 nun 10% o gasto social do Estado, o que suporá menos recursos para sanidade, educación, dependencia, pensións, cobertura do paro, mulleres, mozas e mozos, emigrantes, etc.

Esta política esta destinada a pagar a débeda dos bancos deixando sen dereitos á maioría social especialmente aos máis necesitados de axuda e con menos recursos económicos.

Unicamente unha gran alianza que mobilice a todas e a todos os afectados, que somos a maioría da poboación, en contra desta política antisocial e antihumana, pode salvar os servizos sociais básicos que se nos quere arrebatar.

Todos a manifestacion do dia 27 de febreiro convicada por a Alianza Social Gelega en   Galicia 
 
 

martes, 28 de enero de 2014


A " Paralización da Privatación Sanitaria en Madrid " supón unha gran noticia para os que defendemos a Sanidade Pública.

Imágenes integradas 1
 A paralización da privatización de 6 hospitais PFI (como o Novo Hospital de Vigo ou a ampliación do de Ourense) e a dimisión do Conselleiro de Sanidade Lasquetty supón unha gran noticia para os que defendemos a Sanidade Pública.Esta paralización é un logro dos profesionais e cidadáns da Comunidade de Madrid que mantiveron as súas mobilizacións desde fai máis dun ano, demostrando que cando se manteñen a unidade social e profesional e se persevera no tempo é posible frear a o desmantelamento e a privatización do sistema sanitario público.A decisión supón o triunfo da razón e a xustiza e debe servir un acicate para seguir mantendo as nosas mobilizacións en Galicia en contra das numerosas agresións á sanidade pública e ao dereito á saúde da poboación (Novo hospital de Vigo, Hospital Unico de Pontevedra, ampliación do de Ourense, copagos, privatizacións de laboratorios, servizos de apoio, central de chamadas, informática. ..Plan de Mellora de Atención Primaria, desmantelamento das Áreas Sanitarias ou fraccionamento dos centros en empresas a través das unidades de xestión clínica.

Esta vitoria debería servir de exemplo para manter a unidade entre traballadores sanitarios e cidadanía, para manter as mobilizacións buscando o apoio dos concellos, partidos políticos e sindicatos, e reforzar as Plataformas en Defensa da Sanidade Pública como instrumentos fundamentais para conseguir estas vitorias

Finalmente queremos enviar unha mensaxe á conselleira e a Feijoo dicíndolles que cando as barbas dos seus veciños vexan cortar que manden as súas a reformar dando marcha atrás nas privatizacións e copagos

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública 

sábado, 25 de enero de 2014


Unha nova MENTIRA constátase na publicación das Listas de Espera

 
 
 
Novamente acaban de facer pública as listas de espera a data de 31/12/13 e novamente seguen coa ausencia de transparencia nun ben público que os usuarios pagan cos seus impostos.
Unha nova MENTIRA constátase na publicación das Listas de Espera ao seguir ocultando a Lista de Espera non Estructural, para evitar plasmar a crúa realidade das listas de espera que os pacientes sofren sen paliativos.
Unha nova mentira que descarta a seriedade da Conselleria de Sanidade e os equipos que xestionan os centros hospitalarios do Sergas, xa que nada ten que ver os 31.227 pacientes totais que marca a Web do Sergas cos máis de 60.000 pacientes existentes nos hospitais dependentes do Sergas.

Só no área de Vigo máis de 28. 000 Pacientes entre o CHUVI e Povisa son cautivos da Lista de Espera onde o 70% dos pacientes esperan máis de 1 ano e o 25% máis de 2 anos, con demoras superiores aos 3 e 5 anos para especialidades como Traumatología e Cirugía Xeral e máis de tres anos para pacientes de otorrino entre eles máis de 700 nenos pendentes de operarse, con esperas superiores aos 3 anos. Na poboación de referencia do CHUVI a realidade das listas de espera é de 19.235 pacientes pendente de intervención, con casos sangrantes como os de Traumatología con 8.347 pacientes, Cirugía Xeral con 2.608, Oftalmología con 2.155, Otorrinolaringología con 1.534, Cirugía Vascular con 897, Urología con 878.

Sen unha análise correcta da realidade, é imposible poñer os medios adecuados para solucionalos, evidentemente este goberno da Xunta quere desprestixiar a Sanidade Pública para poder privatizala. Como consecuencia desta política, no área de Vigo non se doto das infraestructuras necesarias para cubrir as necesidades asistenciales da poboación baixo un marco público desde as transferencias, por iso recorreuse a un centro privado (Povisa) que dá asistencia a 140.000 usuarios e que mantén un chantaje permanente ao Sergas para o seu beneficio e en contra dos intereses cidadáns. Isto determina a última actuación da Conselleria de Sanidade de reducir a poboación de referencia en 330.000 usuarios, para seguir mantendo a Povisa como un Hospital Generalcon un novo concerto singular e adecuar a poboación asistida ao futuro novo hospital de Vigo máis pequeno que o proxectado inicialmente.

Por iso a emplazamos a poñer os recursos necesarios para abordar este drama, substituíndo o persoal que se xubila e non queren repoñer, o que xera unha perda de calidade asistencial

Así mesmo a emplazamos a complementar os recursos necesarios para a apertura dos Hospitais públicos en quenda de Mañá e Tarde.

Asociación  Galega para a Defensa da Sanidade Pública

viernes, 24 de enero de 2014


Entrevista e entrega de sinaturas ao Valedor do Pobo polo problema da Atención as Urxencias de Cirurxía Pediátrica no CHUO.jueves, 16 de enero de 2014


Licitación obras CHUO " Polas súas obras os coñeceredes "


 


viernes, 10 de enero de 2014


El personal de mantenimiento del CHUO presentará Recurso administrativo en contra de la nueva licitación de XESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS

Ante el nuevo intento descarado de desvío de recursos de lo público hacia lo privado, la "Asociación de Mantemento do CHUO"  presentará próximamente a través de un importante bufete de abogados un Recurso administrativo  en contra de la nueva licitación de XESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS ,es decir privatización de mantenimiento del CHUO .

También nos hacen saber que si no prospera éste recurso seguirán la lucha por via judicial.     

ÁNIMO COMPAÑEROS!!!

jueves, 2 de enero de 2014


Despedida dun ano nefasto na Sanidade Pública Galega

Despedimos un ano nefasto para os dereitos sanitarios en Galicia cunha sanidade afectada polos recortes, o desmantelamento de servizos e as privatizacións. 

1.- Redución do orzamento sanitario público (xa levamos máis de 800 millóns)

2.- Recortes de persoal con xubilacións forzosas aos 65 anos si reposición e despedimentos de persoal eventual. Os traballadores sanitarios atópanse sumidos no malestar e na desmotivación polas baixadas de soldos (20-25%) e a perda de dereitos laborais. 

3.- Copagos en farmacia para os pensionistas (con incremento de achega no réxime xeral), transporte en ambulancia non urxente, próteses, orteses e alimentos especiais e a supresión do financiamento a máis de 400 medicamentos moitos pensionistas (en torno ao 17% dos pensionistas non retiran algún medicamento prescrito) 

4.- Obrigatoriedade de pagar os medicamentos hospitalarios para enfermidades graves como o cancro e outras enfermidades de elevada mortalidade.

5.- Perdida do dereito á atención sanitara: O desenvolvemento do RD Lei 16/2012 só garante este dereito a quen cotiza á Seguridade Social deixando fóra a mozas, parados de longa duración, inmigrantes sen papeis, vulnerando a Constitución e a Lei Xeral de Sanidade. As medidas de atraso na súa aplicación, postas en marcha para evitar o estalido social, son provisionais e non se compren en gran parte dos casos.

6.- Recorte da Carteira de Servizos (creáronse tres , dous das cales obrigan a pagar polos servizos). Comezouse pola reprodución asistida 

7.- Incremento da privatizacións: Novo Hospital de Vigo (un escándalo ao facerse cargo do seu financiamento o SERGAS vulnerando o contrato que obrigaba a realizalo ás Concesionarias); Central de Chamadas; xestión e reposición novas tecnoloxías, central de compras, laboratorio avanzado, etc (estanse a apoderar de todo o sistema). A firma do Concerto Singular con POVISA para seguir sendo hospital de área é un escándalo económico e sanitario.

8.- Utilización das Unidades de Xestión Clínica como instrumentos para iniciar a privatización dos centros ao transformar os servizos en empresa autónomas con capacidade de competir, fraccionando así os hospitais e creando un mercado sanitario con participación do sector privado. 

9.- Reforma da Lei do aborto destinada a impedir que este dereito sexa exercido polas mulleres, ás que ademais se priva do dereito a decidir sobre o seu corpo 

10-. Persistencia na estratexia de desmantelamento das áreas sanitarias con pechaduras de servizos 

11.- Incremento das Listas de espera, especialmente a quirúrxica 

Todo isto constata que A Xunta rendeuse ás políticas do Goberno de Rajoy e da cuestionada Ministra de Sanidade Ana Mato. 

Con todo a unidade sindical, co apoio da a Plataforma SOS, permitiu a convocatoria dunha Folga Xeral da Sanidade cun importante éxito de participación profesional e de apoio social. 

Aínda que desde as Plataformas para a Defensa da Sanidade Pública realizamos importantes esforzos para frear este proceso é necesario ampliar a alianza a novos colectivos (creación da  SOS Mocidade, Plataformas Mulleres derecho a Decidir, etc) e mellorar as nosas formas de traballo e de comunicación para frear a privatización e o deterioro da sanidade pública 

2014 deber ser o ano da mobilización total en Defensa da Sanidade Pública, fraguando e ampliando a alianza cidadá cos/as profesionais sanitaros/as e con outros colectivos afectados polos recortes como dependentes, pensionistas, discapacitados, etc.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública 

martes, 31 de diciembre de 2013


Anuncio de privatización do servizo de xestión integral de espazos

miércoles, 18 de diciembre de 2013


Manifestación 19 de decembro ás 20h. Pavillón dos Remedios


jueves, 12 de diciembre de 2013


A PLATAFORMA SOS SANIDADE PUBLICA PRESENTA A NOVA CAMPAÑA CONTRA O DESMANTALAMENTO DE CIRUXIA PEDIATRICA


Documento entregado por SOS SANIDADE PÚBLICA na entrevista coa Deputación

sábado, 30 de noviembre de 2013


Declaracións do Presidente da Xunta sobre a Cirurxía Pediátrica de Ourense


jueves, 21 de noviembre de 2013


Entrega das sinaturas recollidas pola Plataforma contra o Peche do Servizo de Cirurxía Pediátrica


sábado, 16 de noviembre de 2013


Nota ampliación prazo recollida sinaturas Ciruxia Pediátrica en Ourense

miércoles, 6 de noviembre de 2013


Pola universalidade da sanidade.

Pola universalidade da sanidade.
Nin unha soa persoa morta por falta de recursos.

 
 
 
 
A aprobación por parte do Goberno do Estado dunha resolución pola que os/as pacientes crónicos/as teñen que afrontar o copagamento das medicinas que lles dispensan na farmacia dos centros hospitalarios significa cruzar todas as liñas vermellas da sanidade. Con esta medida cobraranse medicamentos como Afinitor ou Tyverb empregados en cancros de mama, ou Votrient ou Temodal para o tratamento de cancro de ril e tumores cerebrais respectivamente, así como outras medicacións para a leucemia mieloide crónica, o tratamento de tumores malignos resecábeis e/ou metastásicos do estroma gastrointestinal (GIST), a artrite reumatoide, a dexeneración macular ou a hepatite C crónica. Falamos de até 157 presentación farmacolóxicas de pouco máis de 50 medicamentos que, segundo sinala o BOE, cumpren coas condicións para seren considerados de achega reducida, ao se tratar de medicamentos de eleccións de enfermedades graves ou crónicas, e estar limitada a súa distribución a pacientes non hospitalizados/as nos servizos de farmacia dos hospitais.

A resolución de que estamos a falar fixa unha achega da persoa usuaria para estes medicamentos, que
estaban exentos do copagamento, nun 10 por cento do seu prezo, cun máximo actualmente de 4,20 euros, conforme á Resolución do 21 de xaneiro da Dirección Xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde. Isto significa que se o medicamento custa 30 euros, a contribución será de 3 euros, mais se o medicamento custa 100 euros a achega non poderá superar os 4,20 euros. Non hai dúbida que este novo repagamento, este novo imposto á enfermidade, supón unha carga moi importante na economía de moita xente desfavorecida, persoas que xa non son quen de chegar a fin de mes e outras que xa nin comezan o mes, unha medida que vai significar o sacrificio e o sufrimento para moitas persoas e que só podemos tratar de indigna, inhumana, inxusta, para alén de retratar un goberno que actúa ao servizo do poder económico. Velaquí un novo roubo que forma parte dunha estratexia deseñada para facer caixa a costa das persoas máis desfavorecidas.

As persoas, organizacións políticas e sindicais, colexios profesionais e colectivos sociais que apoiamos este manifesto non imos dar por bo unha resolución que deixa fóra do dereito a saúde a homes e mulleres en función do seu poder adquisitivo, que non se xustifica mesmo desde a perspectiva do aforro para os orzamentos públicos, que non garante que a sanidade en Galiza vaia continuar a ser universal e gratuíta, pois significa, de facto, a ruptura con todas as liñas vermellas que garantían a universalidade da sanidade. Non hai, en definitiva, máis camiño que, primeiramente, instar o presidente da Xunta de Galiza a que paralice a entrada en vigor da Resolución do 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se procede a modificar as condicións de financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde mediante a asignación de contribución da persoa usuaria e, na mesma liña, demandar do Goberno do Estado a derrogación da resolución recollida no BOE do 10 de setembro que estabelece a obrigatoriedade da achega do/a usuario/a para as patoloxías e a carteira de medicamentos fixadas na referida resolución.

Iniciativa galega pola gratuidade da sanidade

 
 
 miércoles, 23 de octubre de 2013


Sos Sanidade informa porque Ourense non debe perder o servizo de Cirurxía Pediátrica

lunes, 14 de octubre de 2013


A mellora da financiación sanitaria debe ser con " Impostos Progresivos "


Asociacion Galega para a Defensa dá Sanidade Publica ante o anuncio da Xunta de que se vai a incrementar o imposto sobre as gasolinas para recaudar fondos para Sanidade, ten que sinalar:


- Estando de acordo en que é necesario aumentar os fondos destinados á Sanidade Pública, é evidente que este tipo de imposto sobre o consumo ten o efecto de profundar a desigualdade porque penaliza igualmente ás persoas con poucos recursos económicos que aos que os teñen moi elevados

-  O máis razoable é que os impostos sexan progresivos de maneira que sexan maiores para as persoas con máis recursos e menores para quen teñen menos ingresos, o que é especialmente importante nun momento de grave crise económica como o actual. Chama a atención que a Xunta pretenda subir os impostos de xeito indiscriminado mentres mantén sen tocar algúns outros como o patrimonio, sucesións ou o imposto sobre sociedades que si teñen un carácter progresivo e son máis equitativos.


- Tamén é necesario recordar que o imposto sobre carburantes non ten un carácter finalista e que a súa subida supón maiores ingresos, que a Xunta pode utilizar con fins moi distintos aos sanitarios, co que nos atopariamos cunha escusa para aumentala presión fiscal sen mellorar o financiamento sanitario

En resumo, entendemos que hai que mellorar o financiamento sanitario que é un aspecto crave para garantir a protección social nun momento de crise económica, pero que estes debe de facerse mediante impostos progresivos que aseguren unha maior recaudación de quen máis teñen.

 

Imágenes integradas 1

martes, 1 de octubre de 2013


Nota AGDSP pola entrada en vigor do pago de medicamento​s hospitalari​os


Ante a noticia de que a Xunta de Galicia pretende aplicar o decreto que obriga a pagar parte dos medicamentos que se dispensan nos hospitais a enfermos con cancro, SIDA, linfomas, artrites severas, etc,, pese a que máis da metade das Comunidades Autónomas non o van a facer (algunhas ata gobernadas polo Partido Popular)  desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública queremos volver denunciar que:
 
 
 
 
1.- Consideramos a medida inxusta e escandalosa dado que supón un novo imposto (taxa) que grava ás persoas con enfermidades graves.
 
2.- Carece de racionalidade xa que a prescrición corre a cargo de persoal facultativo especializado, na que os pacientes non teñen ningunha responsabilidade e polo tanto non vai destinada a corrixir ningún abuso ou mala utilización dos recursos sanitarios.
 
3.- A súa capacidade recaudatoria ou de aforro para o sistema é mínima e pode contribuír a que os pacientes con menos recursos vexan obstaculizado o seu acceso á asistencia por enfermidades graves e potencialmente perigosas para a súa saúde. Hai evidencia de que o copago esta condicionando que algúns pacientes non retiren os medicamentos que prescríbenlles os seus facultativos. 
 
4.- A medida só se xustifíca por motivos ideolóxicos e para demostrar á Unión Europea e aos cidadáns en xeral a férrea vontade do actual goberno de adoptar medidas de recorte duras coas persoas necesitadas por encima da sensibilidade social e da racionalidade sanitaria: Facer recaer o peso da crise sobre as persoas con máis necesidade como os maiores, discapacitados ou que padecen enfermidades crónicas.
 
Reiteramos a chamamento a Conselleria de Sanidade e ao SERGAS para que siga o exemplo das outras CCAA e non o aplique en Galicia.
 
Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública